Hva er Series 27?

Series 27 er en eksamen administrert av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Serien 27 dekker tilsynskravene for megler-forhandlere som driver virksomhet med egenhandel og market-making i verdipapirer. Er FINRA-eksamener buede? Ja, FINRA-eksamener er buede. Kurven er basert på vanskelighetsgraden på eksamen og antall riktige svar som kreves for å bestå. Hva skjer hvis du mislykkes på FINRA-eksamenen? Hvis du mislykkes i FINRA-eksamenen, vil du ikke kunne bli en lisensiert megler.

Hva er en Series 28-lisens?

En serie 28-lisens er en lisens utstedt av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) som lar en person delta i megler-forhandleraktiviteter. Series 28-lisensen er også kjent som Limited Representative-Investment Banking License.

Series 28-lisensen tillater en person å utføre følgende aktiviteter:

- Opptre som en begrenset representant for et investeringsbankfirma
- Engasjere seg i å tegne og selge verdipapirer
- Engasjere seg i handelsbanktjenester og investering rådgivningsaktiviteter
- Fungere som plasseringsagent for verdipapirer
- Fungere som registrert representant for en megler-forhandler

Series 28-lisensen tillater ikke en person å delta i følgende aktiviteter:

- Fungere som investeringsrådgiver
- Administrer et aksjefond
- Selg forsikringsprodukter Hva er gjennomgangsraten for Series 24? Beståttprosenten for Series 24-eksamenen er ikke offentliggjort av Finra. Imidlertid, ifølge en studie av Kaplan Schweser, var beståttprosenten for Series 24-eksamenen omtrent 62 % i 2018. Hvor lang er Series 27-eksamenen? Serie 27-eksamenen er 3 timer lang.