Salgsgebyr

Et salgsgebyr er en provisjon som belastes av en megler eller annen selger ved salg av visse verdipapirer, for eksempel aksjefond. Salgsgebyret kan være et fast gebyr eller en prosentandel av kjøpesummen.

Hva er fire typer gebyrer som kan vises på fondsoversikten din?

Salgsgebyrer: Et salgsgebyr, også kalt en belastning, er et gebyr som belastes av fondet når du kjøper eller selger aksjer. Denne avgiften går til megleren eller annen finanspersonell som solgte deg fondet.

12b-1-gebyrer: Et 12b-1-gebyr er en løpende markedsførings- og distribusjonskostnad som belastes av fondet. Denne avgiften brukes til å dekke kostnadene ved annonsering og markedsføring av fondet, samt provisjoner som betales til meglere og finanspersonell som selger fondet.

Utgiftsforhold: En utgiftsgrad er den årlige avgiften som alle fond krever for å dekke kostnadene ved å drive fondet, som forvaltningshonorarer, administrative utgifter og driftskostnader.

Innløsningsgebyr: Et innløsningsgebyr er et gebyr som belastes av fondet når du selger aksjene dine. Denne avgiften brukes til å dekke kostnadene ved salg av verdipapirene i fondet. Hvordan beregnes salgsgebyr for aksjefond? Salgsgebyrer for aksjefond beregnes som en prosentandel av investeringsbeløpet. For eksempel, hvis du investerer $1000 i et aksjefond med en salgsavgift på 5%, betaler du $50 i salgsgebyr. Hva er en annen betegnelse for CDSC for livrente? En annen betegnelse for CDSC for livrente er distribusjonsavgift.

Hvilken avgift belastes av alle verdipapirfond? De aller fleste verdipapirfond belaster det som er kjent som et «kostnadsforhold». Dette er et gebyr som belastes av fondet for å dekke driftsutgiftene. Det er typisk en prosentandel av aktivaene som forvaltes av fondet, og det belastes fortløpende.

Hva er formålet med salgsgebyrer i en utsatt annuitetskontrakt?

Salgsgebyrer er gebyrer som belastes av forsikringsselskapet for å selge livrentekontrakten. Disse gebyrene er typisk en prosentandel av premien som betales av forsikringstaker, og de brukes til å dekke kostnadene ved markedsføring og salg av livrenten.

Det er to typer salgsgebyrer som kan vurderes på en utsatt annuitetskontrakt: front-end-gebyrer og back-end-gebyrer. Front-end-avgifter er gebyrer som belastes når polisen først kjøpes, og de er vanligvis en høyere prosentandel av premien enn back-end-avgifter. Back-end-gebyrer er gebyrer som belastes når polisen blir overgitt eller trukket tilbake, og de er vanligvis en lavere prosentandel av premien enn front-end-gebyrer.

Formålet med salgsgebyrer er å generere inntekter til forsikringsselskapet slik at det kan dekke kostnadene ved markedsføring og salg av livrenten. Salgskostnader vurderes vanligvis på både umiddelbare annuitetskontrakter og utsatte annuitetskontrakter.