Traileravgift

En traileravgift er en type salgsprovisjon som betales til en megler eller annen finansiell profesjonell for å selge visse typer investeringsprodukter, for eksempel aksjefond. Gebyret betales av investeringsproduktets sponsor, ikke av investor.

Gebyret kalles en «tilhengeravgift» fordi det betales løpende, typisk som en prosentandel av eiendelene investert i produktet, og ikke bare en engangsprovisjon. For eksempel kan en aksjefondssponsor betale en traileravgift på 0,5 % per år til megleren som solgte fondet til investoren.

Tilhengeravgifter er forskjellige fra andre typer salgsprovisjoner ved at de betales uavhengig av om investeringsproduktet tjener penger eller taper penger. Dette kan være fordelaktig for megleren, men det er kanskje ikke i investorens beste interesse.

Før du investerer i et produkt, er det viktig å forstå alle gebyrene som er involvert. Spør megleren din eller annen finanspersonell om tilhengeravgifter og om de belastes for produktene de selger.

Hva er de 4 typene verdipapirfond?

Det er fire typer verdipapirfond:

1) Aksjefond: Aksjefond investerer i aksjer og har som mål å gi kapitalvekst. De er også kjent som aksjefond.

2) Rentefond: Rentefond investerer i obligasjoner og har som mål å gi inntekter.

3) Balanserte verdipapirfond: Balanserte verdipapirfond investerer i både aksjer og obligasjoner og har som mål å gi både kapitalvekst og inntekt.

4) Pengemarkedsfond: Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige gjeldsinstrumenter og har som mål å gi likviditet og stabilitet.

Hva betyr finansieringsgebyr?

Et verdipapirfonds finansieringsgebyr er en avgift som fondet pålegger sine investorer for å dekke fondets driftsutgifter. Gebyret uttrykkes vanligvis som en prosentandel av investorenes eiendeler, og det trekkes regelmessig fra investorenes kontosaldo.

Finansieringsgebyret brukes til å betale fondets forvalter og øvrige ansatte, til å dekke kostnadene ved kjøp og salg av verdipapirer, og til å dekke fondet andre utgifter som advokat- og regnskapsgebyrer. Gebyret er typisk oppgitt i fondets prospekt, og det trekkes fra investorenes kontosaldo på kvartals- eller årsbasis.

investorer bør være klar over at finansieringsgebyret er en betydelig utgift som kan redusere den samlede avkastningen på investeringen deres.

Tar verdipapirfond gebyrer årlig?

Ja, verdipapirfond tar gebyrer årlig. Disse gebyrene belastes vanligvis som en prosentandel av eiendelene under forvaltning, og kan variere fra 0,25 % til 2,5 % eller mer. Den spesifikke avgiften som belastes vil variere avhengig av aksjefondsselskapet og det spesifikke fondet.

Hva er gjensidige vilkår?

Et aksjefond er et investeringsmiddel som består av en pool av midler fra mange investorer. Pengene i fondet er investert i en rekke eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner og eiendom. Fondet forvaltes av en profesjonell pengeforvalter, som tar beslutninger om hvor pengene skal investeres. Fondets ytelse er basert på utviklingen til de underliggende aktiva.

Begrepet "aksjefond" kan også referere til selskapet som sponser fondet. Selskapet er ansvarlig for fondets drift, herunder markedsføring av fondet overfor investorer og forvaltning av fondets investeringer.

Verdipapirfond er regulert av Securities and Exchange Commission (SEC). SEC krever at aksjefond oppgir sine investeringsmål, strategier og risikoer. Verdipapirfondsinvestorer må være klar over risikoen forbundet med å investere i et verdipapirfond. Hva er de skjulte kostnadene i verdipapirfond? Det er noen få skjulte avgifter i aksjefond som ikke er umiddelbart synlige. Den ene er front-end-belastningen, som er et gebyr som belastes av fondet når du kjøper aksjer. Denne avgiften er vanligvis rundt 5 %, men kan være så høy som 8,5 %. En annen skjult avgift er 12b-1-avgiften, som er en årlig markedsførings- og distribusjonsavgift. Denne avgiften er vanligvis rundt 0,25 % av verdien av investeringen din. Til slutt er det utgiftsforholdet, som er prosentandelen av fondets eiendeler som brukes til å dekke utgifter. Denne avgiften kan variere fra 0,5 % til 2,5 %, avhengig av type fond.