Beregninger: Hva de er og hvordan de brukes

Beregninger: Hva de er og hvordan de brukes.

Hva er beregninger Hva er deres bruk?

Beregninger er kvantitative mål som brukes til å vurdere og sammenligne ytelse. I virksomheten brukes ofte beregninger for å spore fremgang mot spesifikke mål, og for å identifisere områder der forbedringer kan gjøres.

Det finnes mange forskjellige typer beregninger som kan brukes, og bruken vil variere avhengig av det spesifikke målet eller målene som spores. Noen vanlige eksempler på beregninger inkluderer imidlertid mål for økonomisk ytelse, for eksempel inntekt eller fortjeneste; mål for operasjonell ytelse, for eksempel produktivitet eller effektivitet; og mål for kundetilfredshet, som kundebevaring eller Net Promoter Score.

Beregninger kan brukes på en rekke forskjellige måter. De kan for eksempel brukes til å sette mål og målområder for forbedring, for å spore fremgang over tid, for å sammenligne ytelse på tvers av ulike avdelinger eller forretningsenheter, eller for å sammenligne ytelse mot andre selskaper i samme bransje.

Generelt er beregninger mest nyttige når de brukes konsekvent over tid, og når de sammenlignes med andre relevante datapunkter. Dette gjør det mulig for virksomheter å identifisere trender og mønstre, og foreta meningsfulle sammenligninger som kan føre til bedre beslutningstaking.

Hva er de 5 nøkkelindikatorene for ytelse?

1. Inntektsvekst: Inntektsvekst er en nøkkelytelsesindikator (KPI) som måler økningen i salg som et selskap genererer over en bestemt tidsperiode. Det brukes ofte til å vurdere om et selskap vinner eller taper markedsandeler.

2. Inntjening per aksje (EPS): EPS er en KPI som måler lønnsomheten til et selskap på per-aksje-basis. Det beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt med antall utestående aksjer.

3. Avkastning på egenkapital (ROE): ROE er en KPI som måler lønnsomheten til et selskap i forhold til egenkapitalen som aksjonærene har investert. Den beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt med gjennomsnittlig egenkapital.

4. Gjeld-til-egenkapital-forhold: Gjeld-til-egenkapital-forholdet er en KPI som måler et selskaps finansielle innflytelse. Det beregnes ved å dele et selskaps totale gjeld med dets totale egenkapital.

5. Fri kontantstrøm: Fri kontantstrøm er en KPI som måler kontanter som et selskap har tilgjengelig etter at det har betalt for sine driftsutgifter og kapitalutgifter. Det beregnes ved å trekke et selskaps kapitalutgifter fra dets operasjonelle kontantstrøm.

Hva er nøkkelberegninger?

Det finnes en rekke nøkkeltall som kan brukes for å utføre grunnleggende analyser på et selskap. Noen av de vanligste nøkkelberegningene inkluderer:

-Inntekt
-Fortjeneste per aksje (EPS)
-Pris/inntjening forhold (P/E-forhold)
-Dividendeavkastning
-Markedsverdi
* * Hver av disse nøkkelberegningene kan gi verdifull innsikt i et selskaps økonomiske helse og ytelse. For eksempel kan et selskaps inntekter gi deg en ide om dens totale størrelse og skala, mens EPS kan gi deg en indikasjon på lønnsomheten.

Når du utfører fundamentale analyser, er det viktig å se på en rekke nøkkeltall for å få et godt avrundet bilde av et selskap. Dette vil hjelpe deg å ta mer informerte investeringsbeslutninger.

Hvilke beregninger brukes for å måle ytelse?

Det finnes en rekke beregninger som kan brukes til å måle ytelsen til et selskap, men noen av de vanligste inkluderer:

-Inntekter: Dette er det totale beløpet et selskap får inn fra sin virksomhet.

-EBITDA: Dette er et mål på et selskaps lønnsomhet som tar hensyn til driftskostnader, renter, skatter og avskrivninger.

-Nettoinntekt: Dette er et mål på en bedrifts lønnsomhet som tar hensyn til alle utgiftene, inkludert skatter.

-Return on Equity: Dette er et mål på et selskaps lønnsomhet som tar hensyn til dets egenkapital.

-Inntjening per aksje: Dette er et mål på et selskaps lønnsomhet som tar hensyn til antall utestående aksjer. Hvor mange forskjellige beregninger er det? Det er mange måter å måle ytelsen til et selskap på, og som sådan er det ingen svar på dette spørsmålet. Noen av de mer vanlige beregningene som brukes inkluderer inntekter, inntjening, kontantstrøm og avkastning på egenkapital.