Refusjon

Refusjon er handlingen for å kompensere noen for en utgift de har pådratt seg. Vanlige eksempler inkluderer bedriftsrefusjon til en ansatt for forretningsutgifter eller en statlig refusjon til en borger for reiseutgifter.

Hva betyr refusjon i regnskap? Refusjon i regnskap refererer til handlingen med å motta penger tilbake fra en enhet som tidligere har utbetalt penger. Dette kan skje av en rekke årsaker, men skjer vanligvis når en organisasjon pådrar seg utgifter på vegne av en annen organisasjon eller enkeltperson. For eksempel, hvis en bedrift betaler for sine ansatte for å reise til en konferanse, kan bedriften få tilbakebetalt av konferansearrangørene.

Hva er refusjonspolicy?

En refusjonspolicy er et sett med retningslinjer som et selskap bruker for å bestemme hvordan og når ansatte skal få refundert forretningsutgifter. Policyen bør inkludere hvilke utgifter som er kvalifisert for refusjon, hvordan ansatte skal sende inn kvitteringer og tidsrammen for refusjon. Politikken bør også skissere eventuelle begrensninger på refusjon, for eksempel å begrense beløpet som kan brukes på måltider eller begrense antall dager som losjiutgifter kan refunderes.

Er refusjon en frynsegoder?

I følge Internal Revenue Service (IRS) regnes ikke refusjon som en frynsegoder. Refusjon er ganske enkelt en betalingsmåte for utgifter som en ansatt pådrar seg mens han utfører jobben sin.

Det er visse typer utgifter som anses som frynsegoder, for eksempel helseforsikring og pensjonsordninger. Refusjon for utgifter anses imidlertid ikke som frynsegoder.

Hva er refusjon i småkassa?

Refusjon i småkassebok refererer til handlingen med å fylle opp småkassen med beløpet som ble brukt. Dette gjøres vanligvis på slutten av dagen eller uken, når småkassen fremlegger kvitteringene for utgiftene til den som har ansvaret for småkassen. Den ansvarlige skriver deretter ut en sjekk for beløpet som er brukt og gir den til småkassereren, som bruker den til å fylle på fondet. Hva er refusjonsinntekter? Refusjonsinntekter er inntektene som et selskap mottar fra en annen organisasjon for å dekke kostnadene som selskapet har pådratt seg. Denne typen inntekter mottas vanligvis av selskaper som leverer tjenester til andre organisasjoner, for eksempel konsulentfirmaer, forsknings- og utviklingsfirmaer og markedsføringsfirmaer.