Hva er refusjon?

Refusjon er et begrep som kan brukes på en generell måte i noen kommersielle transaksjoner eller i finansiell virksomhet investering og veske.

I kommersielle transaksjoner og salgsoperasjoner refererer refusjon til retur av en mengde penger eller materielle varer som en person hadde gitt for å betale for et produkt eller en tjeneste. I dette tilfellet skjer refusjonen fordi det har oppstått en feil i transaksjonen, en ulykke eller en dårlig forvaltning av salget, og fordi produktet eller tjenesten ikke kunne garanteres slik kjøperen ønsket.

Refusjon er en rettighet som alle kjøpere eller kunder kan kreve i tilfelle kjøps- og salgstjenesten ikke kunne fullføres. Det må tas i betraktning at en selger kan avvise refusjonen til kjøperen dersom sistnevnte aksepterte på det tidspunktet tapet av muligheten for å tilbakebetale pengene eller varene.

Hvis selgeren er et stort selskap eller en institusjon, er ikke refusjon av penger et problem, siden det ikke påvirker kontoene til det samme. Imidlertid, hvis selskapet er lite eller mellomstort, kan det ha problemer med å finansiere refusjonen, så den vil bli brukt til å erstatte produktet eller tjenesten med en lignende.

Refusjon i aksjemarkedsoperasjoner

Ved aksjehandel refererer tilbakebetaling til gjenvinning av hele eller deler av kapitalen som en investor plasserte som Investeringsfonddet vil si retur eller betaling av en utstedelse av verdipapirer eller en gjeld. Investeringsforvaltningsselskapet må foreta tilbakebetalingen innen maksimalt tre dager fra forespørselen, så lenge refusjonene ikke overstiger 300.000 euro, som deretter vil bli gjort innen en periode på ti dager.