Bust-Out

Begrepet "bust-out" brukes til å beskrive en type svindel der en person eller gruppe mennesker tar opp lån eller kredittlinjer fra flere finansinstitusjoner, og bruker hver enkelt som sikkerhet for de andre, inntil de ikke er i stand til å noen flere betalinger og er tvunget til å erklære konkurs. Dette kan gjøres ved å bruke falsk informasjon for å få lånene i utgangspunktet, eller ved rett og slett ikke å betale inn på lånene før gjelden blir for stor til å administrere.

Bust-outs kan være svært vanskelig å oppdage, siden de ofte involverer flere personer og organisasjoner spredt over et stort geografisk område. De kan også være vanskelige å straffeforfølge, da det kan være vanskelig å bevise at hensikten var å svindle långiverne fra første stund.

Hvis du mistenker at noen forsøker å begå en bust-out, bør du rapportere det til myndighetene og til de involverte finansinstitusjonene.

Hvordan vinner du en banktvist?

Hvis du har en tvist med banken din, er det første trinnet å prøve å løse problemet direkte med banken din. Hvis du ikke klarer å komme til en løsning, må du kanskje sende inn en klage til Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

CFPB er et føderalt myndighetsorgan som beskytter forbrukere mot økonomisk svindel og misbruk. Hvis du har en klage på banken din, kan du sende den til CFPB online eller ved å ringe 1-855-411-2372.

Når CFPB mottar klagen din, vil de undersøke saken og forsøke å løse problemet. Hvis de ikke klarer å komme til en løsning, kan de iverksette tiltak mot banken, for eksempel å pålegge banken å betale deg erstatning.

Du kan også reise søksmål mot banken din hvis du mener de har begått svindel eller engasjert seg i annen ulovlig aktivitet. Dette er imidlertid vanligvis en siste utvei, da det kan være dyrt og tidkrevende. Hva betyr ødelagt i lol? I nettspillet League of Legends refererer «broken» til noe som er overmannet eller overdrevent sterkt.

Hva betyr busted på Facebook? Hvis du ser "busted" på Facebook, betyr det vanligvis at noen prøver å selge ulovlige varer eller tjenester. Dette kan være alt fra narkotika til forfalskede varer. Hvis du ser dette, bør du rapportere det til Facebook slik at de kan iverksette tiltak. Hva er en tvungen refusjon? En tvungen refusjon er en refusjon som utstedes av et selskap eller en organisasjon som svar på en klage eller et krav. I noen tilfeller kan det utstedes tvungen refusjon uten at kunden foretar seg noe. For eksempel, hvis et selskap viser seg å ha overbelastede kunder, kan det utstede en tvungen refusjon til alle berørte kunder. I andre tilfeller kan det hende at kunden må iverksette tiltak, for eksempel å sende inn en klage, for å motta en tvungen refusjon. Hva betyr busted out i poker? I poker refererer "busted out" til en spiller som har mistet alle sjetongene sine og ikke lenger er med i spillet.