National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) Definisjon

National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) Definisjon:

National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) er en bransjeforening som representerer interessene til eiendomsinvesteringsstiftelser (REITs) og børsnoterte eiendomsselskaper i de forente stater. Nareits medlemmer eier, driver og finansierer inntektsgivende eiendom, inkludert kontorbygg, leiligheter, varehus, butikksentre, helsetjenester, hoteller og tømmerområder.

Hva er den viktigste egenskapen til en REIT?

Det viktigste ved en REIT er at det er et selskap som eier, driver eller finansierer inntektsgivende eiendom. REITs er lovpålagt å dele ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene i form av utbytte. Dette gjør dem til en attraktiv investering for inntektsøkende investorer. REITs kan handles på store børser, og de er vanligvis mindre volatile enn aksjemarkedet som helhet.

Hva er forskjellen mellom tillit og REIT?

Hovedforskjellen mellom en trust og en REIT er at en trust er en juridisk enhet som har eiendom til fordel for sine begunstigede, mens en REIT er et selskap som eier, driver eller finansierer inntektsgivende eiendom. Stiftelser er vanligvis opprettet av testamente, mens REITs er opprettet ved inkorporering.

Hva er annerledes ved å investere i en REIT versus fysiske former for eiendom?

Det er flere viktige forskjeller mellom å investere i en REIT og å investere i fysiske former for eiendom. En viktig forskjell er at REITs må betale ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt som utbytte til aksjonærene, mens fysisk eiendom ikke har dette kravet. Dette betyr at REITs vanligvis er mer likvide enn fysisk eiendom, som kan være vanskelig å selge. En annen viktig forskjell er at REIT-er må være diversifisert, noe som betyr at de ikke kan investere mer enn 5% av eiendelene sine i en eiendom. Dette diversifiseringskravet bidrar til å redusere risikoen for investorer. Til slutt er REITs pålagt å være registrert hos SEC, som gir investorer ekstra beskyttelse.

Hvem betaler skatt på en REIT?

En REIT er et selskap som eier, driver eller finansierer inntektsgivende eiendom.

Det finnes flere forskjellige typer REITs, men den vanligste typen er equity REIT. En aksje REIT eier og driver inntektsgivende eiendom, for eksempel kontorbygg, kjøpesentre, varehus eller leiligheter. Inntektene fra en egenkapital REIT kommer fra husleien som leietakere betaler for å bruke eiendommen.

En REIT er pålagt å betale ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene i form av utbytte. Dette betyr at en REIT ikke trenger å betale selskapsskatt på størstedelen av inntekten.

En REIT kan imidlertid være underlagt andre skatter, som eiendomsskatt, statlige og lokale skatter og føderale skatter på urealiserte kapitalgevinster.

Hva er den vanligste typen REIT?

Den vanligste typen REIT er egenkapitalen REIT, som eier og driver inntektsgivende eiendom. Equity REITs investerer i en rekke eiendomstyper, inkludert kontorbygg, butikksentre, leiligheter, varehus og hoteller. Equity REITs er den største typen REIT, med en markedsverdi på 1,3 billioner dollar per juni 2019.