Naked Put Definisjon

En naken put er en opsjonshandelsstrategi som involverer salg av salgsopsjoner uten å shorte den underliggende aksjen. Denne strategien er også kjent som en utildekket put.

Nakne puts brukes vanligvis til å generere inntekt, ettersom premien mottatt ved å selge salgsopsjonene kan kompensere for eventuelle tap fra den underliggende aksjen som faller i pris. Imidlertid kan denne strategien også brukes til å spekulere på en aksjekursnedgang, da traderen vil tjene på fallet i aksjekursen.

Risikoen ved naken put-salg inkluderer potensialet for ubegrensede tap hvis aksjekursen faller kraftig, samt theta-decay, som er tidsforfallet til opsjonspremien. Kan du kjøpe putter uten å eie aksjen? Ja, du kan kjøpe putter uten å eie den underliggende aksjen. Dette kalles "naken" put-salg, og det kan være en svært lønnsom strategi i de riktige hendene. Det er imidlertid også en veldig risikabel strategi, og bør bare gjennomføres av erfarne handelsmenn som er fullt klar over risikoen involvert.

Er det en god strategi å selge naken?

Ja, å selge nakne puts kan være en god strategi, men det avhenger av dine mål og risikotoleranse. Hvis du er komfortabel med potensialet for at aksjen skal falle under innløsningskursen på putten (som betyr at du kan bli tildelt aksjene til den prisen), og du tror at aksjen neppe vil falle betydelig under den prisen, kan du selge nakne puts kan være en god måte å generere inntekter på.

Men hvis målet ditt bare er å tjene penger, er det andre strategier som kan være mer effektive, for eksempel å selge dekkede samtaler. Med et dekket kjøp vil du eie den underliggende aksjen og selge en kjøpsopsjon mot den. Hvis aksjekursen stiger, vil du tjene på verdistigningen, og faller den, vil du fortsatt ha aksjen som beskyttelse.

Generelt er salg av nakne puts en mer risikabel strategi enn å selge dekkede samtaler, så det er viktig å forstå risikoen før du bruker denne strategien. Hva skjer hvis en naken kjøpsopsjon utløper i pengene? Hvis en naken kjøpsopsjon utløper i pengene, vil opsjonskjøperen utøve sin opsjon til å kjøpe den underliggende eiendelen til innløsningskursen. Opsjonselgeren vil da være forpliktet til å selge den underliggende eiendelen til innløsningskursen. Dersom den underliggende eiendelen har økt i verdi siden opsjonen ble kjøpt, vil opsjonsselgeren pådra seg et tap.

Hva er dekket og naken alternativ forklar med eksempel?

En dekket opsjon er en opsjonskontrakt der den underliggende eiendelen allerede eies av næringsdrivende. Dette betyr at dersom opsjonen utøves, kan næringsdrivende ganske enkelt selge den underliggende eiendelen for å oppfylle sine forpliktelser. En naken opsjon er en opsjonskontrakt der den underliggende eiendelen ikke eies av traderen. Dette betyr at dersom opsjonen utøves, vil næringsdrivende måtte kjøpe den underliggende eiendelen for å oppfylle sine forpliktelser.

La oss for eksempel si at ABC-aksjen for tiden handles til $100 per aksje. En trader som eier ABC-aksjer kan selge en dekket kjøpsopsjon med en innløsningspris på $105 og en utløpsdato på én måned. Hvis aksjekursen stiger over $105 per aksje, vil opsjonen bli utøvd og traderen vil selge sine aksjer for $105 hver. Men hvis aksjekursen ikke stiger over $105, vil opsjonen utløpe verdiløs og traderen vil beholde aksjene sine. La oss nå si at den samme handelsmannen ikke eier ABC-aksjer. De kan fortsatt selge en naken kjøpsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Hvis aksjekursen stiger over $105, vil traderen bli tildelt og må kjøpe aksjer av ABC-aksjer til $105 hver. Hvis aksjekursen ikke stiger over $105, vil opsjonen igjen utløpe verdiløs.

Hvor mye penger kan du tape på en naken putt?

Forutsatt at du refererer til en Naked Put-opsjonsstrategi, er det maksimale beløpet du kan tape innløsningsprisen på salgsopsjonen minus premien du betalte for opsjonen.

For eksempel, hvis du solgte en salgsopsjon med en innløsningspris på $50 for $2, og aksjekursen falt til $48, er det meste du kan tape $2 (premien du betalte for opsjonen). Innløsningsprisen på $50 begrenser tapet ditt.