Egenverdi definert og hvordan den bestemmes i investering og virksomhet

Eiendelens egenverdi er forskjellen mellom markedsverdien av eiendelen og nåverdien av de forventede fremtidige kontantstrømmene fra eiendelen. Den indre verdien blir også noen ganger referert til som den "sanne" verdien eller den "ekte" verdien.

Markedsverdien til en eiendel er prisen som eiendelen ville oppnådd i markedet dersom den skulle selges umiddelbart. Nåverdien av forventede fremtidige kontantstrømmer er summen av alle fremtidige kontantstrømmer som eiendelen forventes å generere, diskontert med passende diskonteringsrente.

Det er noen forskjellige måter å tenke på den iboende verdien av en eiendel. En måte er å tenke på det som eiendelens "sanne" verdi, eller verdien som eiendelen ville vært verdt hvis alle faktorene som påvirker markedsverdien var kjent. En annen måte å tenke på egenverdi er som nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer som eiendelen forventes å generere.

Den indre verdien av en eiendel er viktig for investorer fordi den gir en måte å sammenligne den relative verdien av forskjellige eiendeler. Når to eiendeler har samme markedsverdi, er den med høyest egenverdi vanligvis den beste investeringen.

Det finnes en rekke forskjellige metoder som kan brukes til å bestemme den indre verdien av en eiendel. En vanlig metode er å beregne nåverdien av eiendelens forventede fremtidige kontantstrømmer. Dette innebærer å estimere fremtidige kontantstrømmer og deretter diskontere dem tilbake til nåtiden til en passende diskonteringsrente.

En annen metode er å sammenligne markedsverdien av eiendelen med egenverdiene til lignende eiendeler. Dette kan gjøres ved å se på pris-til-inntjening-forholdet til lignende selskaper eller ved å sammenligne markedsverdien av eiendelen med gjenanskaffelseskostnaden til lignende eiendeler.

Den iboende verdien av en eiendel er et viktig begrep i investering og virksomhet. Det gir en måte å sammenligne den relative verdien av forskjellige eiendeler og for å ta beslutninger om hvilke eiendeler som sannsynligvis vil være

Hvorfor er egenverdi forskjellig fra markedspris?

Egenverdi er beløpet som en opsjon er i pengene. En opsjon er in-the-money hvis den nåværende prisen på den underliggende eiendelen er høyere enn innløsningsprisen på opsjonen. For en kjøpsopsjon er den indre verdien den nåværende prisen på den underliggende eiendelen minus innløsningsprisen. For en salgsopsjon er den indre verdien streikprisen minus dagens pris på den underliggende eiendelen.

Markedsprisen på en opsjon er prisen som kjøpere er villige til å betale og selgere er villige til å akseptere. Markedsprisen på en opsjon inkluderer både egenverdien og tidsverdien. Tidsverdien er beløpet som markedsprisen overstiger egenverdien med. Tidsverdien reflekterer det faktum at det er en sjanse for at opsjonen blir in-the-money før utløp.

Det er en rekke faktorer som kan føre til at markedsprisen på en opsjon avviker fra dens egenverdi. Noen av disse faktorene inkluderer:

- Den nåværende prisen på den underliggende eiendelen
- Utløsningsprisen på opsjonen
- Tiden til utløp
- Volatiliteten til den underliggende eiendelen
- Renten * *
Når alt annet er likt, vil markedsprisen på en kjøpsopsjon øke når den underliggende eiendelsprisen øker, og markedsprisen på en salgsopsjon vil øke når den underliggende eiendelsprisen synker. Alt annet likt vil markedsprisen på en opsjon synke ettersom tiden til utløp avtar.

Volatiliteten til den underliggende eiendelen er en av de viktigste faktorene som påvirker markedsprisen på en opsjon. Volatilitet er et mål på hvor mye prisen på en eiendel svinger. Jo høyere volatilitet, jo større er sjansen for at opsjonen utløper i pengene og jo større tidsverdi.

Renten er også en viktig faktor for å bestemme markedsprisen på en opsjon. Renten

Hva er den iboende verdien av en føderal bank? Den iboende verdien av en føderal bank er forskjellen mellom markedsprisen på bankens aksjer og innløsningsprisen på bankens aksjeopsjoner. Hvis markedsprisen på bankens aksjer er høyere enn innløsningsprisen på bankens aksjeopsjoner, er bankens egenverdi positiv. Hvis markedsprisen på bankens aksjer er lavere enn innløsningskursen på bankens aksjeopsjoner, er bankens egenverdi negativ.

Hva om egenverdien er større enn markedsprisen?

Hvis den indre verdien av en opsjon er større enn markedsprisen, sies det å være "in the money". Dette betyr at dersom opsjonen skulle utøves umiddelbart, vil innehaveren få en utbetaling som er større enn gjeldende markedspris på det underliggende verdipapiret.

Det er to hovedscenarier der dette kan skje.Den første er når det underliggende verdipapiret har opplevd en betydelig kursbevegelse siden opsjonen ble kjøpt. For eksempel, hvis du kjøpte en kjøpsopsjon på en aksje til $50 per aksje og aksjen deretter steg til $60 per aksje, vil opsjonen din være i pengene med $10 per aksje.

Det andre scenariet der dette kan oppstå er når opsjonen er nær utløp og det underliggende verdipapiret handles til eller nær innløsningskursen. I dette tilfellet kan selv en liten bevegelse i det underliggende verdipapirets pris føre til at alternativet blir i pengene.

Hvis du har et alternativ i pengene, har du noen forskjellige alternativer for hvordan du går frem. Den ene er å bare holde på alternativet og vente for å se om prisen fortsetter å bevege seg i din favør. Hvis den gjør det, kan du utøve opsjonen når som helst og låse inn overskuddet.

Et annet alternativ er å selge opsjonen på det åpne markedet. Dette kan være en god idé hvis du tror at prisen på det underliggende verdipapiret sannsynligvis vil flate ut eller bevege seg i motsatt retning. Ved å selge opsjonen kan du realisere fortjenesten umiddelbart i stedet for å vente på at opsjonen utløper.

Du har selvfølgelig alltid muligheten til å bare utøve opsjonen og ta den underliggende sikkerheten i besittelse. Dette kan være en god idé hvis du tror at verdipapiret sannsynligvis vil fortsette å øke i verdi.

Uansett hvilket alternativ du velger, er det viktig å huske at alternativer er en begrenset ressurs. Når du først har brukt et alternativ, er det borte for alltid. Så det er viktig å veie dine valg nøye før du tar en avgjørelse.