Målavkastning

Målavkastningen er den gjennomsnittlige avkastningen som en investor håper å oppnå på en investering. For eksempel vil en investor som har en målavkastning på 10 % håpe å tjene et gjennomsnitt på 10 % på investeringen over tid.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke en investors målavkastning, inkludert deres investeringsmål, risikotoleranse og tidshorisont.

Hvilken type investering er best? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden den beste investeringstypen for et gitt individ vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert alder, investeringsmål og risikotoleranse. Noen generelle prinsipper som kan hjelpe deg med å veilede beslutningsprosessen inkluderer imidlertid å diversifisere porteføljen din på tvers av en rekke ulike aktivaklasser, langsiktig investering og være oppmerksom på gebyrer og utgifter.

Hvorfor er avkastning på investeringen viktig?

Det er noen viktige grunner til at avkastning på investeringen, eller ROI, er viktig.

For det første er ROI en nøkkelmåling for å vurdere ytelsen til en investering. Det lar investorer sammenligne den relative ytelsen til forskjellige investeringer og ta beslutninger deretter.

For det andre er ROI et sentralt innspill i beslutningsprosessen for allokering av kapital. Det vil si at når de tar beslutninger om hvor de skal investere, vil bedrifter og investorer vurdere den potensielle avkastningen til hvert investeringsalternativ.

For det tredje er ROI en nøkkelfaktor for å bestemme verdien av en investering. Jo høyere avkastning, jo mer verdifull er investeringen.

For det fjerde er ROI en nøkkeldriver for aksjonærverdi. Det vil si at virksomheter som genererer høyere ROI typisk vil skape mer verdi for aksjonærene.

Til slutt, avkastning er en nøkkelberegning for skatteformål. IRS bruker avkastning til å beregne skattene som bedrifter og investorer skylder på deres investeringsinntekter.

Totalt sett er ROI viktig fordi det er en nøkkelmåling for å vurdere ytelsen til en investering, allokere kapital, bestemme verdien av en investering og drive aksjonærverdi.

Hvordan beregner du avkastning på investeringen for Target?

Det er noen forskjellige måter å beregne avkastning på investeringen (ROI) for Target. En populær metode er å ta selskapets resultat før renter og skatt (EBIT) og dele det på den totale investeringen i selskapet. Dette gir deg en prosentvis avkastning på investeringen.

En annen vanlig måte å beregne ROI på er å ta selskapets nettoinntekt og dele den på den totale investeringen i selskapet. Dette gir deg også en prosentvis avkastning på investeringen.

Du kan også beregne ROI ved å ta selskapets kontantstrøm fra driften og dele den på den totale investeringen i selskapet. Dette gir deg et mål på hvor mye kontantstrøm selskapet genererer for hver dollar du har investert.

Til slutt kan du beregne ROI ved å ta selskapets aksjekurs ved slutten av perioden og dele den med aksjekursen i begynnelsen av perioden. Dette gir deg et mål på hvor mye aksjekursen har økt i løpet av perioden.

Uansett hvilken metode du bruker, er det viktige å være konsekvent i beregningen slik at du kan sammenligne epler med epler.

Er ROAS en prosentandel?

ROAS står for «Return on Advertising Spend» og er en beregning som brukes til å evaluere effektiviteten til en annonsekampanje. ROAS beregnes ved å dele den totale inntekten generert av kampanjen med den totale kostnaden for kampanjen. Det resulterende tallet uttrykkes i prosent.

For eksempel, hvis en reklamekampanje koster 100 USD og genererer 200 USD i inntekter, vil ROAS være 200 %.

Hvordan oppnår du avkastning i Excel?

Konseptet med ROI, eller avkastning på investeringen, er enkelt. Det er et mål på hvor mye penger du tjener i forhold til hvor mye du bruker. I Excel kan du beregne ROI ved å bruke følgende formel:

ROI = (Inntekt - Kostnad) / Kostnad

La oss for eksempel si at du bruker $100 på en ny reklamekampanje. Etter kampanjen får du inn $200 i nye inntekter. Avkastningen din vil være:

ROI = ($200 - $100) / $100 = 100%

Du kan bruke den samme formelen for å beregne avkastning for enhver investering. Bare bytt ut de riktige verdiene med inntekter og kostnader.