Hva er årlig totalavkastning?

Annualisert totalavkastning er den prosentvise avkastningen på en investering over en spesifisert tidsperiode, annualisert ved sammensetning. Dette er forskjellig fra bare å beregne totalavkastningen, som bare vil reflektere avkastningen for den angitte tidsperioden.

La oss for eksempel si at du har en aksje du kjøpte for $50, og den er nå verdt $100. Den totale avkastningen vil være 100 %, eller $50. Men hvis du årlig beregner avkastningen, vil den være 200 % ($50/$25).

Formelen for årlig totalavkastning er:

((sluttverdi - begynnelsesverdi) + utbytte) / begynnelsesverdi) ^ (1 / år) - 1

hvor:

slutter Verdi er gjeldende verdi av investeringen
Begynnelsesverdi er den opprinnelige verdien av investeringen
Utbytte er eventuelt utbytte utbetalt i løpet av perioden
År er lengden i år

Annualisert totalavkastning er nyttig metrikk for å sammenligne ulike investeringer, fordi den tar hensyn til både prisstigningen på en investering så vel som eventuelt utbytte som ble utbetalt.

Det er viktig å merke seg at annualisert totalavkastning ikke er det samme som sammensatt årlig vekstrate (CAGR), som kun tar hensyn til kursstigning (uten utbytte). Hvordan får du 10 prosent årlig avkastning? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden det er mange faktorer å vurdere når du prøver å oppnå 10 prosent årlig avkastning på investeringen (ROI). Noen tips for å nå dette målet kan imidlertid inkludere diversifisering av ens portefølje, investering i høykvalitets eiendeler og aktiv forvaltning av investeringene. I tillegg er det viktig å huske at tidligere resultater ikke er en indikasjon på fremtidige resultater, så man bør ikke forvente å automatisk oppnå en 10 prosent ROI bare ved å følge disse tipsene.

Hva er investeringen med høyest avkastning?

Det er ingen investering med høyest avkastning. I stedet er det en rekke investeringer som kan gi høy avkastning. For å velge den beste investeringen for deg, er det viktig å vurdere dine mål, risikotoleranse og tidsramme.

Noen investeringer som gir høy avkastning inkluderer aksjer, eiendom og private equity. Disse investeringene har imidlertid også et høyere risikonivå. Hvis du er villig til å ta mer risiko, kan du kanskje tjene høyere avkastning. Det er imidlertid viktig å huske at det ikke er noen garanti for at du vil tjene penger med en investering.

For å maksimere sjansene for suksess er det viktig å diversifisere investeringene. Dette betyr å investere i en rekke aktivaklasser og sektorer. Dette vil bidra til å beskytte deg mot tap i et bestemt område.

Hvis du er ute etter høyest mulig avkastning, kan det være lurt å vurdere å investere i et hedgefond. Hedgefond er designet for å gi investorer høy avkastning. Men de kommer også med et høyt risikonivå. Før du investerer i et hedgefond, bør du snakke med en finansiell rådgiver for å se om det er det riktige valget for deg.

Hva betyr annualisert?

Annualisert betyr at en investerings ytelse måles på årsbasis. Dette gjøres ved å ta investeringens totale avkastning over en viss tidsperiode og dele den på antall år i den perioden. For eksempel, hvis en investering har en totalavkastning på 10 % over en femårsperiode, vil dens årlige avkastning være 2 %.

Annualisert avkastning er en god måte å sammenligne ulike investeringer på, fordi den tar hensyn til hvor lang tid de ble holdt. Det er også en god måte å sammenligne en investerings ytelse med en referanseindeks, for eksempel S&P 500.

Det er imidlertid noen ulemper ved å bruke den årlige avkastningen. Den ene er at den ikke tar hensyn til tidspunktet for investeringens avkastning. For eksempel, hvis en investering har en totalavkastning på 10 % det første året og 5 % det andre året, vil dens årlige avkastning være 7 %, selv om investeringen tapte penger i det andre året.

En annen ulempe er at den annualiserte avkastningen kan bli skjev av kortsiktig ytelse. For eksempel, hvis en investering har en totalavkastning på 50 % det første året og deretter taper 50 % i det andre året, vil dens årlige avkastning være 0 %, selv om investeringen er ned 50 % fra den opprinnelige verdien.

Så selv om den årlige avkastningen er en god måte å sammenligne investeringer på, er det viktig å huske på begrensningene.

Hva er forskjellen mellom årlig og annualisert?

Annualisert refererer til noe som beregnes som om det skjedde hvert år. For eksempel, hvis du hadde en avkastning på 10 % over 6 måneder, kan du beregne den på årsbasis ved å multiplisere den med 2 for å få 20 %. Dette tallet er da mer representativt for hva avkastningen din ville vært dersom investeringen ble holdt i et helt år.

Årlig derimot refererer til noe som skjer en gang i året. I investeringssammenheng kan dette referere til en årlig avgift som belastes av et fond eller meglerhus.

Inkluderer årlig avkastning utbytte?

Den årlige avkastningen inkluderer både veksten av investeringen og eventuelt utbytte som ble utbetalt i løpet av året. Dette gir en omfattende oversikt over investeringens ytelse, slik at investorer kan se hvordan investeringen har vokst over tid og hvor mye inntekt den har generert.