Lese inn i kontinuerlige bindinger

Når en virksomhet bestemmer seg for å lese inn kontinuerlige obligasjoner, bestemmer den seg i praksis for å behandle alle sine obligasjoner som om de var en enkelt, stor obligasjon. Dette har en rekke implikasjoner for virksomheten, blant annet måten den rapporterer sin økonomiske stilling på og måten den betaler renter på obligasjonene.

For det første, fra et rapporteringsperspektiv, vil en virksomhet som leser inn kontinuerlige obligasjoner typisk vise en enkelt, stor obligasjonsforpliktelse på balansen, i stedet for en serie med mindre obligasjonsforpliktelser. Dette kan gi inntrykk av at virksomheten er mer gjeldsatt enn den faktisk er, ettersom de enkelte obligasjonene effektivt er klumpet sammen.

For det andre, fra et kontantstrømperspektiv, vil en virksomhet som leser inn kontinuerlige obligasjoner typisk foreta en enkelt, stor rentebetaling hvert år, i stedet for en serie med mindre rentebetalinger. Dette kan legge en belastning på virksomhetens kontantstrøm, da hele rentebetalingen må gjøres på en gang.

Samlet sett kan det å lese inn kontinuerlige obligasjoner være en nyttig måte for en virksomhet å forenkle finansiell rapportering og kontantstrømstyring. Det er imidlertid viktig å være klar over implikasjonene av denne beslutningen, da den kan ha en betydelig innvirkning på hvordan virksomheten oppfattes av investorer og kreditorer. Hva er en eksportobligasjon? En eksportobligasjon er en type kausjonsobligasjon som kreves av det amerikanske handelsdepartementet for at et selskap skal få en eksportlisens. Obligasjonen garanterer at selskapet vil overholde alle eksportregler og ikke vil delta i ulovlige aktiviteter. Hvor lenge varer en kontinuerlig binding? Et kontinuerlig bånd varer evig.

Trenger jeg en ISF-obligasjon?

Hvis du importerer varer til USA, må du få en ISF-obligasjon. Denne obligasjonen garanterer at du betaler de nødvendige toll- og avgiftene på dine importerte varer. Uten denne bindingen kan du bli utsatt for straffer, inkludert beslagleggelse av varene dine.

Hva er en 301-obligasjon?

En 301-obligasjon er en type kommunal obligasjon som ofte brukes til å finansiere motorvei- og andre transportprosjekter. Obligasjonen er oppkalt etter delen av Internal Revenue Code som styrer utstedelsen deres.

Kommuner utsteder 301-obligasjoner som enten skattepliktige eller skattefrie. Rentene på skattepliktige 301-obligasjoner er underlagt føderale og statlige inntektsskatter, mens renten på skattefrie 301-obligasjoner er unntatt fra føderal inntektsskatt.

Investorer kjøper vanligvis 301-obligasjoner fordi de tilbyr en relativt høy avkastning. For eksempel kan en skattepliktig 301-obligasjon med 5 % kupong og 20 års løpetid gi 6 % eller mer.

Hva er en CBP-forvaringsobligasjon?

En CBP-forvaringsobligasjon er en type kausjonsobligasjon som kreves av U.S. Customs and Border Protection (CBP) for å frigjøre varer som har blitt beslaglagt av CBP. Formålet med bindingen er å sikre at CBP vil bli betalt hvis de beslaglagte varene til slutt blir funnet å være forbudt eller begrenset.

CBP-depotobligasjoner skrives vanligvis for en verdi på minst to ganger den estimerte verdien av de beslaglagte varene. Obligasjonen må legges ut av importøren eller deres agent, og må godkjennes av CBP.