Hvordan private merkevarer betyr noe

Når det kommer til private merkevarer, er det et par ting som betyr noe. Først og fremst må private merkevarer kunne tilby forbrukere noe unikt som de ikke finner andre steder. Dette kan være i form av et unikt produkt, et unikt salgsforslag eller bare en unik merkeidentitet. Private merkevarer må også kunne tilby forbrukerne … Les mer

Lese inn i kontinuerlige bindinger

Når en virksomhet bestemmer seg for å lese inn kontinuerlige obligasjoner, bestemmer den seg i praksis for å behandle alle sine obligasjoner som om de var en enkelt, stor obligasjon. Dette har en rekke implikasjoner for virksomheten, blant annet måten den rapporterer sin økonomiske stilling på og måten den betaler renter på obligasjonene. For det … Les mer

Hva er en andelseier?

En andelseier er en person eller enhet som eier andeler i en aksjefond. Begrepet brukes også for å beskrive innehaveren av andeler i en eiendomsinvesteringsstiftelse (REIT), forretningsstiftelse eller annen type investeringsforening. En aksjefond er en type investeringsinstrument som er sammensatt av en pool av aktiva, som forvaltes av en profesjonell fondsforvalter. Fondsforvalteren investerer eiendelene i … Les mer