Financial Risk Manager (FRM)

En finansiell risikoansvarlig (FRM) er en profesjonell som spesialiserer seg på å identifisere, vurdere og håndtere finansielle risikoer. Finansiell risiko kan komme fra en rekke kilder, inkludert investeringer, utlån og markedssvingninger. FRM-er bruker en rekke verktøy for å håndtere risiko, inkludert finansiell analyse, sikring og derivatinstrumenter. Er FRM globalt anerkjent? FRM er globalt anerkjent. Hvor … Les mer

Definisjon av åpningstransaksjon

En åpningstransaksjonsdefinisjon er en uttalelse som definerer formålet med en bestemt transaksjon. Det gjøres vanligvis i begynnelsen av en transaksjon for å gi klarhet for alle involverte parter. Hva er de 5 salgsteknikkene? 1. Den første salgsteknikken er å etablere kontakt med kunden. Dette kan gjøres ved å stille spørsmål om deres behov og ønsker, … Les mer

Tilbakeslag og advarselstegn de kan skje

En retur er en betaling til noen i retur for å henvise virksomhet til et bestemt selskap. Tilbakeslag gjøres ofte i form av kontanter eller gaver, men de kan også ta form av rabatter, gratis produkter eller andre fordeler. Tilbakeslag kan være helt lovlige, men de kan også være en form for svindel eller korrupsjon. … Les mer

Labor Union: Definisjon, historie og eksempler

Arbeidsunionen: Hva er det, dens historie og eksempler Hva var den første fagforeningen? Den første Arbeidsunionen i USA var Philadelphia Carpenters ‘Company, opprettet i 1724. Unionen ble dannet som svar på en lønnskonflikt mellom snekkere og deres arbeidsgivere. Tømrerne gikk i streik og krevde en lønnsøkning. Arbeidsgiverne nektet å buge, så snekkere dannet sin egen … Les mer

Chief Investment Officer (CIO)

En Chief Investment Officer (CIO) er en toppleder som er ansvarlig for å føre tilsyn med investeringsaktivitetene til en finansinstitusjon. CIO er vanligvis ansvarlig for å utvikle og implementere investeringsstrategier, velge og administrere investeringsforvaltere og overvåke og rapportere om investeringsresultater. CIO-rollen blir stadig viktigere ettersom finansinstitusjoner søker å optimalisere investeringsporteføljene sine i et risikovillig miljø. … Les mer

Kontoansvarlig

En kontoansvarlig er en profesjonell som jobber med kunder for å sikre at de er fornøyde med produktene eller tjenestene de har kjøpt. Kontoførere jobber vanligvis i salgs- eller kundeserviceroller og er ansvarlige for å opprettholde relasjoner med eksisterende kunder samt utvikle ny virksomhet. Oppgavene til en kontoansvarlig varierer avhengig av bransje, men involverer vanligvis … Les mer

Digitale C-Type-utskrifter er fargeutskrifter laget av Digital Exposure

Digitale C-type utskrifter er fargeutskrifter som er laget ved digital eksponering. Dette betyr at i stedet for å bruke et tradisjonelt filmkamera til å ta bilder, brukes et digitalkamera. Bildene overføres deretter til en datamaskin og skrives ut med en høykvalitetsskriver. Hovedfordelen med digitale C-type utskrifter er at de kan lages veldig raskt og enkelt. … Les mer

Restrukturering: Definisjon, mening, prosess og eksempel

Hva er omstilling? Hvorfor omstrukturere? Hvordan omstrukturere? Hva er fordelene med omstrukturering? Hva er organisasjonsomstrukturering? Organisasjonsrestrukturering er prosessen med å omorganisere selskapets interne struktur for å forbedre effektiviteten eller tilpasse seg endringer i det ytre miljøet. Dette kan innebære endringer i bedriftens hierarki, måten arbeidet tildeles og utføres på, eller allokering av ressurser. Organisasjonsrestrukturering utføres … Les mer

Hvordan en bookie tjener penger

Begrepet «Hvordan en bookie tjener penger» er et begrep som brukes for å beskrive måten en bookie tjener sin inntekt på. En bookie vil typisk tjene inntektene sine ved å ta en prosentandel av det totale pengebeløpet som satses på en begivenhet. For eksempel, hvis en bookie skulle ta 5 % provisjon på alle pengene … Les mer

Sosial stil

Social Style-modellen er et rammeverk for å forstå hvordan mennesker samhandler med hverandre. Den ble utviklet av psykolog William Moulton Marston, som også skapte DISC-personlighetsmodellen. Social Style-modellen deler mennesker inn i fire grunnleggende typer: 1. Dominante: Mennesker som er dominante har en tendens til å være selvsikker og oppgaveorientert. De liker å ha kontroll og … Les mer