Kapitalforpliktelse

En kapitalforpliktelse er en juridisk avtale om å skaffe kapital, typisk i form av egenkapital eller gjeld, til en virksomhet i fremtiden. Avtalen inngås typisk mellom en investor og et selskap, men kan også inngås mellom to selskaper. Kapitaltilsagn gjøres ofte i form av en kontrakt, og innebærer vanligvis en viss sum penger som skal investeres over en periode. Kapitalforpliktelser gjøres ofte for å finansiere veksten til et selskap, eller for å finansiere et spesifikt prosjekt.

Hva er en god DPI-finans? En god DPI-finansiering er en som er i stand til å støtte selskapets forretningsaktiviteter samtidig som den gir avkastning på investeringen for aksjonærene. DPI skal kunne gi finansiering for både kortsiktige og langsiktige behov og skal kunne tilpasse seg endringer i markedet.

Hva er ILPA-standarder?

ILPA-standardene er de bransjedekkende, frivillige retningslinjene for private equity-selskaper angående beste praksis for offentliggjøring, åpenhet og samordning av interesser med investorer.

ILPA-standardene ble opprettet som svar på finanskrisen i 2008, da mange investorer mistet tilliten til private equity-industrien. Standardene tar sikte på å gjenoppbygge denne tilliten ved å fremme praksis som samsvarer med interessene til private equity-selskaper og deres investorer.

Standardene er delt inn i tre kategorier:

1) Offentliggjøring: Private equity-selskaper bør offentliggjøre informasjon om sine investeringer, honorarer og utgifter på en klar og kortfattet måte.

2) Åpenhet: Private equity-selskaper bør være transparente om sine investeringsprosesser og beslutningstaking.

3) Samordning av interesser: Private equity-selskaper bør samordne sine interesser med investorenes interesser.

ILPA-standardene er ikke obligatoriske, men de er allment respektert og mange private equity-selskaper har tatt dem i bruk.

Hva er Ilpa i private equity?

Ilpa er et private equity-selskap som investerer i selskaper på tvers av en rekke bransjer. Firmaet ble grunnlagt i 2006 og har kontorer i New York, London og Hong Kong. Ilpa har et team på over 30 investeringseksperter og har samlet inn over 4 milliarder dollar i kapital.

Ilpa fokuserer på investeringer i vekstbedrifter og selskaper som er i endring. Firmaet har et spesielt fokus på helse-, teknologi- og forbrukersektorene. Ilpa har foretatt investeringer i selskaper som Oscar Health, C2FO og TheRealReal.

Hva betyr Moic?

Moic er et akronym for "Multiple of Invested Capital." Det er et mål på et selskaps finansielle innflytelse, og beregnes ved å dele selskapets virksomhetsverdi med dets investerte kapital.

Et selskap med høy Moic sies å være "leveraged", og anses generelt for å være mer risikabelt enn et selskap med lav Moic.

Hva er TVPI og DPI?

TVPI er terminalverdien til et investert prosjekt, mens DPI er den nedsatte tilbakebetalingen av investeringer.

TVPI tar hensyn til alle fremtidige kontantstrømmer i et prosjekt, diskontert med prosjektets avkastningskrav, for å finne nåverdien av disse kontantstrømmene. TVPI-formelen er som følger:

TVPI = Σ [CFt/(1+r)^t]

der CFt er kontantstrømmen i periode t, og r er diskonteringsrenten.

DPI, derimot, ser kun på kontantstrømmene til det punktet hvor de kumulative kontantstrømmene tilsvarer den opprinnelige investeringen. DPI-formelen er som følger:

DPI = Σ [CFt/(1+r)^t]

der CFt er kontantstrømmen i periode t, r er diskonteringsrenten og t er perioden der de kumulative kontantstrømmene tilsvarer den opprinnelige investeringen.

Dermed er hovedforskjellen mellom TVPI og DPI at TVPI tar hensyn til alle fremtidige kontantstrømmer mens DPI kun ser på kontantstrømmene til det punktet hvor de kumulative kontantstrømmene tilsvarer den opprinnelige investeringen.