Hvordan Tier 1-leverage ratio brukes til å evaluere kjernekapital

En tier 1 gearing ratio er et mål på en banks kjernekapital i forhold til dens totale eiendeler. Kjerne 1-leverage ratio brukes til å evaluere en banks kapitaldekning og er en nøkkelmåling brukt av regulatorer. Bankene er pålagt å opprettholde en minimum tier 1 gearing ratio på 3 % under Basel III.

Hva menes med Tier 1-selskap?

Et Tier 1-selskap er en stor, internasjonal bank som anses å være økonomisk stabil og sikker. Tier 1-banker har vanligvis en sterk global tilstedeværelse, med et stort antall filialer og minibanker rundt om i verden. De tilbyr et komplett utvalg av banktjenester, inkludert lån, boliglån, kredittkort og investeringsprodukter. Tier 1-banker er vanligvis de største og mest kjente bankene i verden, som JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC og Barclays.

Hva er Tier 1 og Tier 2 og Tier 3 kapital?

Kjernekapital er kjernekapitalen til en bank. Den består av egenkapital og avslørte reserver. Kjernekapital brukes til å absorbere tap i perioder med finansielt stress og er en sentral indikator på en banks finansielle styrke.

Kjernekapital er tilleggskapital som kan brukes til å absorbere tap i perioder med økonomisk stress. Det inkluderer poster som ikke avslørte reserver, oppskrivningsreserver og ansvarlig gjeld.

Tier 3-kapital er den minst pålitelige formen for kapital og er sammensatt av poster som hybride instrumenter og viss ansvarlig gjeld. Den er designet for å absorbere tap i perioder med ekstrem økonomisk stress.

Hva er noen eksempler på belåningsgrad?

Det er noen få forskjellige typer leverage ratios som vanligvis brukes i banknæringen. De vanligste er gjeldsgraden og belåningsgraden.

Gjeldsforholdet er et mål på en banks finansielle innflytelse. Den beregnes ved å dele en banks totale forpliktelser på dens totale egenkapital. En høyere gjeld i forhold til egenkapital indikerer en høyere grad av finansiell innflytelse og større risiko for konkurs.

Belåningsgraden er et mål på risikoen til en banks låneportefølje. Det beregnes ved å dele en banks totale lån med verdien av sikkerheten som støtter disse lånene. En høyere belåningsgrad indikerer høyere grad av risiko.

Hva er forskjellen mellom Tier 1 og Tier 2 kapital?

Svaret på dette spørsmålet finner du i Federal Reserves "Guidelines for Computing Tier 1 and Tier 2 Capital" (PDF), som definerer Tier 1-kapitalen som "kjernekapitalen som hovedsakelig består av egenkapital og opptjent inntekt" og Tier 2-kapital som "tilleggskapitalen som hovedsakelig består av ansvarlig gjeld, hybride verdipapirer og andre mer junior preferanseaksjer." Generelt anses kjernekapitalen å være av høyere kvalitet enn kjernekapitalen fordi det er mindre sannsynlighet for at den blir utslettet i tilfelle banksvikt.

Hva er hensikten med gearingsgraden?

Uveklingsgraden er en nøkkelmåling som brukes av banker for å måle deres finansielle stabilitet. Den beregnes ved å dele en banks totale eiendeler med egenkapitalen. En høyere belåningsgrad indikerer at en bank er mer belånt, og dermed mer risikofylt.

Banker er pålagt å opprettholde en viss gearing ratio, som fastsatt av deres regulator. I USA, for eksempel, er gearingsgraden satt til 10 %. Dette betyr at for hver $10 i eiendeler, må en bank ha minst $1 i egenkapital. Hvis en banks gearingsgrad faller under dette nivået, anses den som sviktende og kan bli gjenstand for straff eller til og med tvunget til å selge eiendeler.

Hensikten med gearingsgraden er å beskytte bankene mot å bli for belånte og å beskytte aksjonærene mot tap ved banksvikt. Ved å kreve at bankene opprettholder et visst nivå av egenkapital, håper regulatorer å redusere sannsynligheten for banksvikt og å begrense tapene til aksjonærene i tilfelle en bank faller.