Hva du bør vite om Universal Banking

Begrepet «universell bankvirksomhet» brukes for å beskrive et banksystem der en institusjon tilbyr et komplett spekter av finansielle tjenester, inkludert investeringsbank, kommersiell bank og forsikring. I USA er begrepet mest brukt i referanse til banksystemet i Europa, hvor universelle banker er mer vanlig. I USA er bankene regulert av Federal Reserve System, som historisk sett … Les mer

Forstå Branch Banking

Filialbank er et banksystem der en bank har et nettverk av filialer som er spredt over et geografisk område. Kunder kan velge å banke i hvilken som helst av filialene, og deres innskudd og uttak vil reflekteres på deres konto i hovedbanken. Denne typen banktjenester er praktisk for kunder som bor i eller i nærheten … Les mer

Hva er en High Street Bank?

En hovedgatebank er en bank som har en filial i en hovedgate, i motsetning til et sted utenfor stedet. High street banker er vanligvis de største bankene i Storbritannia, og tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert personlig og forretningsbank, boliglån, lån og investeringsrådgivning. Hva er noen bankvilkår? Minibank: Automatisk kassa. CD: Innskuddsbevis. FDIC: Federal … Les mer

Tilgjengelighet flytende definisjon

Tilgjengelighetsflyt er hvor lang tid som går mellom en sjekk settes inn på en bankkonto og når midlene blir tilgjengelige for uttak. Floatperioden gir banken tid til å verifisere at sjekken er legitim og at midlene er tilgjengelige. Lengden på flyteperioden varierer avhengig av bank og kontotype. For eksempel kan en brukskonto i en stor … Les mer

Forstå innskuddsmultiplikatorer

Innskuddsmultiplikatoren er tallet som bestemmer det maksimale beløpet som kan opprettes av banksystemet fra en gitt mengde reserver. Det beregnes som gjensidigheten av reservekravet. For eksempel, hvis reservekravet er 10 %, vil innskuddsmultiplikatoren være 10 (1/0,10). Innskuddsmultiplikatoren brukes for å forklare hvordan en økning i reserver kan føre til en økning i pengemengden. Når reservekravet … Les mer

Hva er en kompenserende saldo?

En kompenserende saldo er et minimumsbeløp som en bank krever at en låntaker skal ha på innskudd for å kvalifisere for et lån. Kompensasjonssaldoen er vanligvis en prosentandel av lånebeløpet. For eksempel, hvis et selskap låner 1 million dollar fra en bank, kan banken kreve at selskapet har en kompenserende saldo på 10 % på … Les mer

Definisjon av kombinert erklæring

En kombinert erklæringsdefinisjon er en erklæring som inkluderer både aktiviteten til en konto og saldoen på kontoen. Denne typen uttalelser brukes vanligvis av bedrifter for å holde styr på både inntekter og utgifter. Når kan du kombinere regnskap? Du kan kombinere regnskap når du prøver å få en konsolidert oversikt over et selskaps økonomi. Dette … Les mer

American Institute of Banking (AIB)

American Institute of Banking (AIB) ble grunnlagt i 1919 og er en profesjonell sammenslutning for bankfolk og fagfolk innen finanstjenester. AIB tilbyr utdanningsressurser og nettverksmuligheter for medlemmene. AIB tar også til orde for banknæringen i en rekke politiske spørsmål. Hvor mange banker er en del av ABA? ABA (American Bankers Association) er en bransjeforening som … Les mer

Uniform Bank Performance Report (UBPR)

Uniform Bank Performance Report (UBPR) er et analytisk verktøy som brukes av banktilsyn, eksaminatorer og analytikere for å evaluere en banks økonomiske tilstand, ytelse og risikoprofil. Rapporten utarbeides ved hjelp av informasjon fra bankens Samtalerapport og andre datakilder. UBPR er organisert i fire seksjoner: (1) en profil av banken, (2) en oversikt over bankens økonomiske … Les mer

Chain Banking Definisjon

Kjedebank er et system der en gruppe banker alle eies av samme morselskap. Dette kan føre til en rekke fordeler, som økt effektivitet og stordriftsfordeler. Det kan også føre til enkelte risikoer, for eksempel et høyere konsentrasjonsnivå i banksektoren. Hva er de 6 rollene til bankene? Bankenes seks roller er: 1. Å fungere som en … Les mer