Hva er utenrikshandel?

Når kommersiell drift utføres mellom mennesker eller selskaper fra forskjellige land, har vi å gjøre med utenrikshandel. Det vil si fra et synspunkt makroøkonomiskutveksler forskjellige nasjoner seg imellom varer og / eller tjenester eller deres pris for å dekke deres interne behov. Når vi snakker om utenrikshandel, snakker vi vanligvis også om behovet for å betale toll, unntatt i tilfelle handel mellom land som er en del av et felles tollområde, slik det er tilfellet med EU.

Siden utenrikshandel ikke er en del av jurisdiksjonen til et enkelt land, uten å berøre eksistensen av traktater, avtaler og konvensjoner, enten det er bilateralt eller internasjonalt, er det nødvendig at partene spesifiserer i de tilsvarende avtalene, Forskrift om drift og gjeldende lovgivning i tilfelle konflikt. Selv om utenrikshandel ved mange anledninger også er internasjonal handel, er de ikke absolutt utskiftbare vilkår.

Årsaken er at begrepet utenrikshandel tar hensyn til forholdet til et land med resten av verden, mens internasjonal handel tar hensyn til de kommersielle forholdene som oppstår mellom land. Utenrikshandel inkluderer til slutt begge deler import som eksport. Generelt begrenser stater import på grunnlag av toll, mens de markedsfører eksporten, for eksempel å etablere skattefritak for produkter som skal eksporteres.

På samme måte er det institusjoner som hjelper selskaper å løpe risikoen ved eksport eller salg til andre land. I den spanske saken utgjør ICEX, tidligere det spanske instituttet for utenrikshandel, og nå Spania Export and Investment, en offentlig forretningsenhet, på statsnivå, hvis oppgave nettopp er å fremme internalisering av selskaper.

Internacionalización empresarial