Hva er handelsoverskuddet?

Visste du at superaviter det en situasjon som er veldig positiv for den økonomiske og økonomiske situasjonen i et land? Når vi snakker om overskudd, refererer vi faktisk til fenomenet som oppstår når inntekt er større enn utgifter. Vi finner forskjellige typer overskudd, deriblant det utenlandske overskuddet, og spesifikt handelsoverskuddet. Vil du vite hva dette konseptet betyr og hvilken rolle det spiller i kommersiell balanse fra en privat enhet eller offentlig institusjon? Ikke nøl med å lese videre.

Hva er handelsoverskuddet til?

Handelsoverskuddet eller den positive handelsbalansen markerer den positive forskjellen mellom eksport (hva et land selger i utlandet) og import (hva det samme landet kjøper fra andre nasjoner). Med andre ord: når antall eksport er større enn import, når et land selger mer enn det kjøper.

Som du kanskje allerede har gjettet, er handelsoverskuddet (som er nøyaktig det motsatte av det kommersielle underskuddet) er en veldig positiv indikator for utenrikshandel, siden den gjenspeiler den økonomiske og finansielle boom i det aktuelle landet.

Fordeler med handelsoverskudd

Hvorfor prøver alle land å oppnå et handelsoverskudd i sine eksporten? Av følgende grunner:

  • Land med handelsoverskudd er i en posisjon med konkurransefortrinn fremfor resten, i tillegg til å gi det en ikke ubetydelig politisk og økonomisk innflytelse.
  • Landet som har en positiv handelsbalanse har større sjanser til å oppmuntre og utvikle økonomien.
  • Takket være overskuddsreserver kan du investere eller kjøpe obligasjoner i andre land.
  • Handelsoverskudd kan brukes til å investere i maskiner og produksjonslinjer, slik at denne overskuddstilstanden opprettholdes over tid.