Hva er handelspanterett?

Handelsembargoen er en ordre som regjeringen gjør med det formål å begrense eller forby kommersialisering av visse produkter, tjenester eller dem alle i et land eller en gruppe land.

El embargo Handel er årsaken til eksisterende politiske forskjeller mellom land, og er et tiltak som blir tatt til gjengjeldelse av konkurrerende land. På denne måten har land frihet til å sanksjonere andre land gjennom handel.

Manglende overholdelse av handelsembargo kan føre til en rekke sanksjoner for land som bryter med den etablerte regelen.

Hva er målet med handelsembargo?

Hovedmålet, som antydet, er å kunne gjøre effektive politiske tiltak, spesielt i opposisjon til andre land.

Imidlertid kan den også brukes som et politisk tiltak mot noen land som bryter menneskerettighetene. Det vil si at det ville bli tatt som en slagsstraff for manglende overholdelse, og tvinge passende tiltak som skal treffes i samsvar med internasjonale traktater.

Hvem er berørt av handelsembargo?

Omfanget av disse begrensningene avhenger av landet som er embargo. Avhengig av forholdene som er etablert, vil embargoen ha visse begrensninger i forhold til andre.

Det er ikke det samme en pålegg av toll til et visst gode (som kan påvirke bransjen til det gode), enn brudd på menneskerettighetene, hvis internasjonale gjengjeldelse kan være større.

Som vi har kommentert i forrige avsnitt, gjør det faktum at et land bryter med internasjonale avtaler eller menneskerettigheter alvorlighetsgraden av sanksjonen større, og til slutt begrenser varene og tjenestene som markedsføres mellom land på en generell måte.