Hva er factoring?

Factoring er en type kredittoverføringsoperasjon som gjør det mulig for et selskap å få øyeblikkelig likviditet. Med andre ord er factoring en operasjon som gjør at selskapet raskt kan ha penger på forhånd for innsamling av ventende fakturaer som selskapet har fra tredjeparter uten å måtte velge kommersiell rabatt.

Vilkårene varierer avhengig av vilkårene for enheten (kjent som en faktor) som gir dette forskuddet. Det er veldig vanlig at factoring-operasjoner utføres av tredjeparter som ikke alltid trenger å være bank. Vilkårene for retur av dette lånet kan variere avhengig av lånebeløpet. I tillegg varierer provisjonsprosenten som brukes av de finansielle enhetene som gir den, selv om den vanligvis er nær 3%.

Factoring anses ikke som en kreditt å bruke, og heller ikke enheten som gir den, får rett til gjelden som en del av transaksjonen. Midlene som selskapet oppnår er heller ikke underlagt noen bruksbegrensninger.

I likhet med andre typer finansielle transaksjoner har factoring fordeler og ulemper. Til tross for at det er en relativt kostbar måte å finansiere et selskap på, gir selskapene som gir låneforskuddet en veldig verdifull tjeneste til selskapene som opererer i bransjer eller sektorer der faktureringstidspunktet er høyt, for selskaper som vokser raskt og trenger penger for å utnytte nye forretningsmuligheter.

Kjenn all informasjon om factoring og oppdage de forskjellige typene som finnes.