Definisjon av e-handel

E-handel eller elektronisk handel er en metode som består i å kjøpe og selge varer, produkter og tjenester gjennom elektroniske midler, for eksempel Internett og andre datanettverk. Takket være fremveksten av ny teknologi og bredbånd, hare-handelDet har blitt veldig populært blant brukere som bestemmer seg for å kjøpe online.

Blant fordelene med elektronisk handel kan vi fremheve følgende: tilgjengelighet for å kjøpe og selge produkter og tjenester 24 timer i døgnet, 365 dager i året, det er ingen geografiske barrierer for kunden, muligheten for å utvide virksomheten til nye brukere og segmentere kunder osv.

På samme måte har den raske utviklingen av e-handel tillatt dannelse av forskjellige typer elektronisk handel, for eksempel:


  • B2B (Forretning til forretning), det vil si selskaper som handler med andre selskaper eller organisasjoner.
  • B2C (Bedrift til forbruker), det vil si selskaper som handler direkte med forbrukere eller direkte kunder.
  • B2G (Business-to-Government), selskaper som etablerer kommersielle relasjoner med offentlige institusjoner.
  • C2C (Forbruker til forbruker), eller hva er det samme, handel mellom forbrukere som kjøper og selger til andre kunder.
  • C2B (Forbruker til bedrift), dette er forbrukere som selger til bedrifter, noe veldig vanlig i brukte varer og produkter.

All informasjon om e-handel