Hva er Real Exchange Ratio?

Vil du måle et lands posisjon i internasjonal handel? Da trenger du Real Exchange Ratio (RRI), siden det gjør det mulig å vite hva som er fordelen et land får fra salg av nasjonale produkter i utlandet sammenlignet med produkter som er importert. Det er faktisk to grunnleggende data som vi burde vite: eksporten og import. Dette skyldes at vi ved hjelp av Real Exchange Ratio kan kjenne kvoten mellom eksportprisen og prisen på import av et land.

Hvordan de reelle handelsbetingelsene beregnes

Å måle dette vanlige uttrykket i utenrikshandel vi må følge følgende trinn:

  • Trinn 1: Beregn prisindeksen for eksport laget av et land på et bestemt tidspunkt
  • Trinn 2: Beregn prisindeksen for import laget av et land i samme tidsperiode
  • Trinn 3: Del eksportprisindeksen med importprisindeksen og multipliser den med 100

Den nøyaktige matematiske formelen for å måle RRI vil være: 100 x (Eksportprisindeks / Importprisindeks)

Basert på resultatene oppnådd etter beregning av Real Exchange Ratio, kan vi finne to typer synspunkter om landets posisjon i internasjonal handel:

  • Hvis RRI er større enn 100: de reelle handelsbetingelsene har blitt bedre siden innenlandske produkter selges til en høyere pris enn produkter som er kjøpt fra utlandet.
  • Hvis RRI er mindre enn 100: betyr det at de reelle handelsbetingelsene er dårligere sammenlignet med resten, siden prisen på innenlandske solgte produkter er lavere enn prisen på kjøpt i utlandet.