Hva er en kreditor?

En kreditor er den personen eller Selskapet som mottar penger som er skyldt som følge av konsesjonen av en vare eller tjeneste. Det forstås således at begrepet kreditor refererer til den fysiske eller juridiske personen som må svare på kravet om forpliktelser.

Konkursen er på sin side en prosedyre der et selskap eller samfunn slutter å ha økonomisk solvens eller likviditetog den kan ikke møte gjeld og forpliktelser den har overfor tredjeparter. I disse tilfellene faller selskapet i konkurs eller suspensjon av betalinger, og risikerer å bli beslaglagt ved ikke å være sikker på å oppfylle sine forpliktelser.