Hva er balansen mellom nåværende overføringer?

Kontosaldoen er et regnskapsdokument som beskriver måten et land forholder seg til utlandet. Denne balansen er i sin tur delt inn i en serie undertyper: balansen mellom varer og tjenester, inntektsbalansen og balansen mellom løpende overføringer, som er den som omfatter nåværende transaksjoner som ikke krever en motpart (det vil si donasjoner, offentlig eller privat hjelp osv.) Til slutt bør du vite at balansen mellom nåværende overføringer forstår som inntekter overføringer mottatt fra utlandet og som betalinger de som sendes til utlandet.

Hva er registrert i saldoen av nåværende overføringer?

I denne typen løpende kontosaldo blir ensidige inntekter og betalinger mellom to eller flere land registrert; det vil si de inntektene som for vertslandet ikke innebærer noen forpliktelse til kontraprestasjon av varer og tjenester. De er offentlige eller private operasjoner som ikke involverer noen motpart.

Utviklingen av denne balansen gjennom årene gjenspeiler tilstanden til underskudd eller overskudd som landet det gjelder kan finne seg i.

Typer nåværende overføringer

Gitt at saldoen av løpende overføringer, også kjent som den private inntektsfordelingskontoen, inkluderer inntekter og betalinger fra løpende overføringer mellom innbyggere og ikke-innbyggere, enten de er offentlige eller private, står vi overfor to forskjellige klassifikasjoner:

  • Gjeldende overføringer fra offentlig sektor; det vil si de inntektene som mottas fra arbeidsassistanse og profesjonell opplæring eller utbetalinger som momsressurser eller brutto nasjonalinntekt.
  • Gjeldende overføringer fra privat sektor; som samler inn betaling av impuestos, ytelser og trygdeavgifter, pensjoner, arv og vitenskapelige eller litterære priser, blant andre mulige overføringer.