Hva er betalinger på konto?

Betalingene på kontoen til et selskap er de betalingene som selskapet må levere til for å betale en hyllest, et produkt eller en tjeneste som vil bli avgjort senere. Samtidig, for at garantien skal oppfylles, er begrepet betalinger på konto regulert av loven i IRPF i artiklene 99-101. I tillegg er betalinger på konto vanligvis alltid et forskudd på fremtidig gjeld.

Typer betaling på kontoen

På den annen side er det tre typer hyppigste betalinger på kontoen:


  • Delte betalinger. De utføres av skattebetaleren selv når omtrent 70% av inntekten hans har blitt utsatt for noen form for tilbakeholdelse.
  • Tilbakeholdelse. Det er direkte tilbakeholdelse for betaling av impuestos og gjeld.
  • Inntekten på kontoen. Naturalytelse må føres inn i statskassen fordi pengene ikke kan holdes tilbake.