Hva er beholdt inntekt?

Overført inntjening eller opptjent fortjeneste er de fordelene selskapet har opptjent, og at de i stedet for å fordele seg mellom aksjonærene, bestemmer seg for å investere i selve selskapet.

Disse fortjenestene kan brukes til å oppnå ytterligere vekst i selskapet, for eksempel å øke arbeidsstyrken, forbedre budsjettet dedikert til forskning eller å skaffe et likviditetsfond som gjør at selskapet kan avhjelpe mulige krisesituasjoner i fremtiden.

Noen ganger er de veldig nyttige for selskapet, siden de tillater selskapet å finansiere seg selv med egne penger, og dermed unngå det péstamos økonomiske som kan komme til å ha en betydelig kostnad.

Hvordan beregnes beholdt inntjening

For å beregne beholdt inntekt må du trekke utgifter fra inntekt for å få netto inntjening. Utbytte som deles ut til aksjonærene må trekkes fra netto inntjening (hvis de blir delt ut det året). I situasjonsbalanse Disse opptjente resultatene legges til selskapets egenkapital.