Hva koster enhetens arbeidskraft?

Når vi snakker om arbeidskraftkostnader per enhet, refererer vi til et mål som forteller oss hvor mye det koster oss å ha en bestemt arbeidstaker i et selskap basert på produktiviteten det tilbyr. Med andre ord mener vi brøkdelen av produktivitet som arbeideren må avlede til godtgjørelse av lønnet du ansetter.

Hvordan beregne arbeidskraftkostnader per enhet

Når arbeidskraftkostnaden per enhet øker, kan det tolkes at arbeidskraften til selskapet har blitt dyrere, slik at mer lønn må fordeles på produktene. Dette er et problem når det gjelder å tilbakebetale kapitalen som opprinnelig ble investert i selskapet. Tvert imot er en reduksjon i arbeidskraftkostnadene en reduksjon i arbeidskostnadene.

Siden vi har sagt at denne kostnaden er basert på godtgjørelse og produktivitet, beregnes konseptet slik:

Enhets arbeidskostnad = kompensasjon per arbeider / produktivitet x 100

Vi har to konsepter som igjen kan beregne det på følgende måte:

  • Kompensasjon per arbeider: Summen av arbeidstakernes lønn / Antall arbeidere. Resultatet oppnådd ville være et konsept nær "gjennomsnittlig lønn"
  • produktivitet: Gross Domestic Product (BNP) / Sysselsatt befolkning

Det skal bemerkes at dataene vi får om enhetsarbeidskostnadene kommer fra et bestemt territorium, for eksempel fra Spania, siden vi for beregningen av dette tiltaket må bruke data som BNP. BNP er et mål som refererer til et bestemt territorium, spesielt Spania. I tillegg brukes andre tiltak, som blant annet den okkuperte befolkningen i territoriet.

Resultatet oppnådd ved å beregne dette forholdet er en prosentandel som gjenspeiler den totale inntjeningen som en entreprenør i Spania i gjennomsnitt må bruke for å betale lønn.