Hva er CPA eller kostnad per handling?

Definisjonen av CPA, også kjent som kostnad per handling, er en betalingsmodell for elektroniske annonser, der annonsøren bare betaler når annonsen genererer en handling. Begrepet CPA brukes ofte for kostnad per anskaffelse. Dette er fordi oppkjøpet er en tidligere avtalt handling. Men andre handlinger kan være å fylle ut skjemaer eller sende invitasjoner, etc.

Det som er ment med kostnaden per anskaffelse er å oppnå kortsiktig salg, noe som sikrer en lønnsom avkastning for annonsører, siden media først vil belaste når salget er gjort.

CPA i digital markedsføring er vanligvis det mest fordelaktige formatet for annonsøren, over andre systemer som f.eks CPM (Kostnad per tusen visninger) eller CPC (Kostnad per klikk). Kostnaden per anskaffelse brukes for eksempel i tilknyttet salg. Det er også mulig å beregne CPA for de forskjellige strategiene som brukes i markedsføringen av nettet: bannere, naturlig posisjonering, Google Adwords, e-postmarkedsføring, etc.

Det er nødvendig for annonsøren å spesifisere beregningen av gjennomsnittlig fortjeneste oppnådd for hver transaksjon veldig godt, siden kostnaden per anskaffelse vil redusere fortjenestemargin. Det vil opphøre å være lønnsomt når kostnaden per aksje er høyere enn fortjenestemarginen for en bestemt markedsføringsstrategi.

Den hyppigste bruken av CPA er i markedsføring de afiliación og i kampanjer av visningsannonsering. For dette brukes vanligvis dynamiske bannere, samt e-postmarkedsføring med spesifikke reklamekampanjer, for å oppnå en høyere prosentandel av salget. Det må sies at kostnaden per anskaffelse brukes mye i markedsføringskampanjer. Retargeting eller vogngjenoppretting.

Hvordan beregne CPA?

CPA-formelen for å vite kampanjeutgiftene oppnås ved å dele den totale kostnaden for reklamekampanjen med antall konverteringer. På denne måten har 1.000 konverteringer blitt oppnådd i en kampanje med en kostnad på 200 euro, så kostnaden per konvertering vil være:

CPA = Totalkostnad / antall konverteringer = 1.000/200: 0,50 euro

Hvordan beregne anskaffelseskost