Hva er arbeidsmarkedet?

Arbeidsmarkedet eller arbeidsmarkedet kalles konfrontasjonen mellom tilbud og etterspørsel etter sysselsetting i et gitt land eller en bestemt region. Tilbud og etterspørsel vil avhenge av arbeidsbehovet som kreves av både selskaper og borgere i et land.

Feilen i denne forsyningen er viktig for utviklingen av et land, som avhenger av den eksisterende økonomiske veksten og sysselsettingen. Derfor avhenger riktig arbeidsmarked av jobben som tilbys og kreves, av den opplæringen som kreves og den som tilbys.

Hanlønn er prisen på et lands arbeidsfaktor. Jo lavere lønn som kreves, jo større blir jobbtilbudet i landet. Tvert imot, jo høyere lønn, jo flere vil kreve arbeid, men mindre arbeid vil bli tilbudt.

Hvordan fungerer arbeidsmarkedet?

Når det gjelder arbeidsmarkedets funksjon, som vi har antydet, fungerer det gjennom lov om tilbud og etterspørsel sysselsetting, selv om dette ikke er helt slik. I dette markedet er det lovbestemmelser, institusjoner og andre reguleringsorganer for å beskytte arbeidstakere og selskaper. Begge vil ha minimum arbeid, lønn, betingelser osv ...

Det samme har stor innvirkning når det gjelder å ansette personell, siden jo flere krav som kreves, jo mer eller mindre jobbtilbud vil disse selskapene tilby. I tillegg til dette, og sammen med inngripen fra offentlige organer som gjør at dette markedet ikke er helt perfekt. Noen krav tillater at lønn er på et visst beløp eller under visse betingelser (kontrakter), og bestemmer at leverandører (selskaper, i dette tilfellet) ikke spiller fritt mellom tilbud og etterspørsel (arbeidstakere).

Takket være arbeidsmarkedskonseptet og dets korrekte funksjon vil andre indikatorer avhenge (selv om det er noe relativt). Vi snakker om indikatorer som antall arbeidsledige og arbeidsledige,Forbrukerprisindeks (KPI), aktiv befolkning, blant andre ...