Hva er loven om tilbud og etterspørsel?

Definisjonen av loven om tilbud og etterspørsel er forholdet mellom etterspørselen etter et produkt i markedet og mengden levert av nevnte produkt med dets tilsvarende pris.

For at begrepet lov om tilbud og etterspørsel skal oppfylles som sådan, er det viktig at markedsforholdene er helt gratis og det ikke er sterk konkurranse. På denne måten blir betydningen av loven om tilbud og etterspørsel et av de viktigste prinsippene for økonomi.

Dermed består loven om tilbud og etterspørsel av et likevektspunkt, hvor tilbud og etterspørsel er på samme sted. Det er øyeblikket der forbrukere eller etterspørere av produktet er villige til å kjøpe dem. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel bestemmes av et fritt og konstant marked. Derfor er tilbuds- og etterspørselskurven en reell refleksjon av variasjonene mellom mengden som kreves av et produkt eller en tjeneste og prisen for den aktuelle varen.