Hva er en psykologisk pris?

Psykologisk prising er en strategi som brukes i markedsføring som søker å øke antall salg gjennom oppfatningen at klienten har om prisene på produktene eller tjenestene som selskapene tilbyr.

Spill med variasjoner av Priser eller med kampanjer tillater de bedrifter å oppnå flere fordeler enn å anvende tradisjonelle prispolitikker. Dette er berettiget i prisstrategier gjennom markedsføringsstrategier. Det avhenger imidlertid også av publikum og målene at disse strategiene er eller ikke er effektive.

Hvilke typer psykologiske prisstrategier er det?

Vi fremhever følgende strategier:

  • Rund pris. Denne typen pris brukes ofte til impulskjøp eller innfall. De er produkter eller tjenester som er mer forbundet med en følelse enn et behov.
  • Vanlig pris. Den brukes vanligvis til produkter der kjøperen allerede identifiserer den med en viss vanlig pris, så variasjoner i den kunne ikke aksepteres.
  • Relativ pris. Prisen på et produkt brukes vanligvis sammenlignet med andre produkter med høyere pris. På denne måten kan brukeren bestemme og realisere besparelsene som dette produktet representerer og få tilgang til kjøpet.
  • Odd pris. Det er en strategi der prisene på produktene blir satt ved å plassere et oddetall, forutsatt en minimumsbesparelse for kunden, men at det psykologisk ser ut til at besparelsen er større. For eksempel: å plassere prisen på € 19 i stedet for € 99 koster oss bare ett øre, selv om prisen som kunden mottar er lavere enn den egentlig er.