Hva er NIE?

Foreigner Identification Number eller NIE, er en kode som brukes til å identifisere utlendinger som er bosatt i Spania unikt. Å være i besittelse av NIE er nødvendig for å kunne jobbe lovlig i Spania, samt for å registrere eller kjøpe et kjøretøy.

Hvis en utenlandsk statsborger ønsker å starte et selskap i Spania, vil det også være nødvendig å ha en NIE.

Hvordan er det, og blir det bedt om det i NIE?

Utstedt av det nasjonale politiet, har NIE en bokstav, syv tall og en bekreftelseskode.

For å komme med forespørselen er det nødvendig å presentere følgende informasjon og dokumenter på politistasjonen eller senteret der den vil bli behandlet.

  • Original søknad, som heter EX 15, ferdig og signert og en kopi (returnerer originalen til søkeren).
  • Pass og kopi
  • Adresse i Spania
  • En skriftlig grunn til å rettferdiggjøre behovet for NIE. Dette dokumentet kan utstedes av en notarius, en fremtidig arbeidsgiver ...

Forskjeller mellom NIF og NIE

Hovedforskjellen mellom de to dokumentene er nasjonaliteten til dokumentbæreren. NIF er for borgere med spansk pass, mens NIE er tildelt borgere med pass fra andre land, uansett om de er fra Den Europeiske Union, som bor og jobber lovlig i Spania.