Hva er en kreditnota?

en kreditnota det er et dokument som tjener til å demonstrere refusjon. Det utstedes vanligvis når det er en feil i det etter at fakturaen er utstedt, produktene er feil eller er skadet, eller, en kansellering er gitt eller rabatt på den, så det vil bli refusjon i salgstransaksjon.

Lovlig, takket være kreditnotaen på den ene siden, legger du igjen en registrering i selskapets regnskap om at pengene er returnert til din klient. I tillegg er det derimot et dokument som også må sendes til klienten sammen med en kopi av den originale fakturaen.

Avhengig av kjøpsbetingelsene er det imidlertid ikke alltid nødvendig å returnere beløpet til kunden, men det kan gjøres en kupong eller rabatt for fremtidige kjøp.

Når utstedes en kreditnota?

Blant de vanligste tilfellene der du kan utstede en kreditnota, er følgende:

  • Med en kunde misfornøyd med tjenesten din
  • Ved en feiltakelse var kundens regning høyere enn den burde vært.
  • Du har utstedt en faktura ved en feiltakelse.

Du last ned en kreditnota mal å gjøre noen rabatter. Mer informasjon om økonomiske vilkår i regnskapsordliste av enkel økonomi.