Hva betyr skattebetaler? Definisjon og typer skattebetalere

En skattyter er den fysiske personen som har sine rettigheter og forpliktelser foran en offentlig agent som kommer fra skatten han skylder (normalt, og i tilfelle Spania: Treasury). Skattyter må ta ansvar for skatter som må betale for at staten skal finansiere seg selv.

Betalingen som skattebetaleren skylder skjer i samsvar med lovgivningen i hvert land og blir denne passivt emne i skatterett, mens staten blir det aktive subjektet.

Typer skattebetalere

Avhengig av størrelsen på og antallet juridiske enheter, kan en skattepliktige individualiseres av administrasjonen og kan inspiseres av det tilsvarende byrået for å bekrefte at den overholder sine skatteplikter.

Skattytere, der det er hensiktsmessig, kan klassifiseres i to forskjellige grupper: fysiske eller fysiske personer og juridiske eller moralske personer.

Fysiske eller fysiske personer

Motta leier av deres personlige arbeid (personer med en eierevirksomhet, liberale fagfolk osv.). De interesserte må fremvise dokumenter for registrering (kopi av identitet og valgkort). Hvis ikke, må de fremvise pass eller tilsvarende sertifikat slik at de kan identifiseres.

Juridisk eller moralsk person

De er foreninger der flere mennesker er i en organisasjon eller et samfunn, og som identifiserer seg med et firmanavn gjennom et offentlig instrument, der loven anerkjenner deres rettigheter og fullmakter til å inngå sivile og kommersielle forpliktelser. I dette tilfellet må selskapet identifisere seg som sådan i det tilsvarende handelsregisteret, og gi de nødvendige dataene.