Euribor

Euribor er hastigheten som bankene låner hverandre penger på interbank-euromarkedet. Det er den offisielle referanseindeksen som anbefales av Bank of Spain for huslån og forbruk. Det er den mest brukte verdien for pantelån.

For å beregne Euribor hver dag, blir de 26 hovedbankene som opererer i Europa bedt om å sende sine nåværende renter. Basert på dem blir Euribor beregnet ved å eliminere de laveste 15% av rentene som er studert, og det aritmetiske gjennomsnittet av resten av verdiene blir utført. Resultatet er avrundet til tallet på tre desimaler nærmest gjennomsnittsverdien.

Euribor blir publisert den 20. hver måned i BOE av European Banking Federation for innskuddstransaksjoner i euro med en beregnet løpetid på ett år.

Det er derfor en markedsrente og ikke en rentesats fastsatt av Den europeiske sentralbanken.