Hva er innstramming?

Økonomisk innstramming eller innstramming refererer til política económica som prøver å redusere offentlige utgifter og øke skattene i et bestemt land. Denne økonomiske politikken prøver å øke nivået av offentlig innkreving gjennom skatter og minimere de offentlige utgiftene som staten har overfor innbyggerne.

Det endelige målet med denne typen økonomisk politikk er å forbedre det offentlige underskuddet ved å redusere det. Økonomiske lavkonjunkturer og kriser får denne typen tiltak til å ha større effekt og større popularitet blant regjeringer som ønsker å komme seg ut av kvelning. Av denne grunn blir denne typen tiltak en perfekt frelse.

Som alt i livet, er det positive og negative punkter om denne typen økonomisk politikk. Vi kommer til å kommentere de viktigste.

Peker for økonomisk innstramming

Denne typen tiltak utføres av regjeringer som prøver å komme seg ut av krise redusere gjelden de har inngått, med mer restriktive politiske og økonomiske tiltak.

Disse tiltakene er ment å forbedre nasjonalregnskapet og unngå det konkurs eller konkurs, siden en del av de offentlige utgiftene er viet til å betale gjelden som skyldes. Imidlertid kan påliteligheten for at innkreving av skatter og reduksjon av offentlige utgifter bidra til å forbedre situasjonen i landet eller ikke. Noen ganger kan det til og med få gjelden til å forsvinne og forårsake offentlig overskudd.

Aspekter mot økonomisk innstramming

Økonomisk innstramming er et tiltak som ikke alle liker. De som rammes mest og rammes mest er borgere og selskaper, som ser sine rettigheter reduseres av gjeldsreduksjonen. I tillegg blir velferdsstaten redusert eller nesten nullstilt av de små offentlige utgiftene som regjeringen bestemmer seg for å gjennomføre gjennom tiltakene den ønsker å gjennomføre.

Statskuttene har vært et tiltak som hovedsakelig har påvirket helse, utdanning og infrastruktur, og som fullt ut har påvirket borgere og selskaper.