Hva er pakkelisten?

Konseptet med pakkeliste brukes til eksport av varer i utlandet, til land utenfor EU. Definisjonen av pakkeliste er en liste med en liste over innholdet i pakken som hjelper til med å fylle ut informasjonen om fakturaen, og som må utstedes av avsenderen eller personen som sender den.

Hva er pakkelisten til?

Dette dokumentet har stor verdi for de situasjonene der det oppstår en fysisk fortolling og brukes til å lette selektiv anerkjennelse av tollmyndighetene.

Pakkelisten er obligatorisk siden den tillater anerkjennelse av pakker i skikker og den oppfyller også bevisfunksjonen ved ankomst til lagerene og i situasjoner med tap, skade eller feil bestillinger.

Denne dokumentasjonen må legges i en konvolutt og festes på utsiden av pakken, og alltid unngå å legge den ved siden av klemmer, bånd eller hjørner.

Hvordan lager du en pakkeliste?

Pakkelisten består av to hoveddeler.

I den første må følgende informasjon samles inn:

  • Påpeke regning som den tilsvarer.
  • Fullstendige data som identifiserer personen som lager forsendelsen som et firmanavn. Når det gjelder enkeltpersoner, vil det være nok å oppgi DNI eller pass mens CIF kreves for selskaper. Det må være riktig signert eller stemplet.
  • Komplett og nøyaktig informasjon som identifiserer mottakeren av varene.
  • Dato.

I en andre del skal følgende aspekter gjenspeiles:

  • Detaljert beskrivelse av innholdet i eskene eller konvoluttene med identifikasjon av merkevarene og egenskapene til de forskjellige gjenstandene som transporteres. Det er obligatorisk å lage denne beskrivelsen, som har karakteren av en erklæring.
  • Beskrivelse av varene, samlet brutto og nettovekt, samt volum og mengde av pakker.
  • Den kommersielle verdien per pakke og som en helhet.

Hvis du er interessert i å eksportere produkter, kan du finne ut all informasjon om forsendelse av produkter til utlandet og internasjonalisering av selskaper med sikte på å øke deres økonomiske horisonter.

Internacionalización empresarial