Hva er NIE?

Foreigner Identification Number eller NIE, er en kode som brukes til å identifisere utlendinger som er bosatt i Spania unikt. Å være i besittelse av NIE er nødvendig for å kunne jobbe lovlig i Spania, samt for å registrere eller kjøpe et kjøretøy. Hvis en utenlandsk statsborger ønsker å starte et selskap i Spania, vil … Les mer

Kategorier N

Hva er innstramming?

Økonomisk innstramming eller innstramming refererer til política económica som prøver å redusere offentlige utgifter og øke skattene i et bestemt land. Denne økonomiske politikken prøver å øke nivået av offentlig innkreving gjennom skatter og minimere de offentlige utgiftene som staten har overfor innbyggerne. Det endelige målet med denne typen økonomisk politikk er å forbedre det … Les mer

Kategorier N

Hva er nettverk?

Konseptet med nettverk er basert på etablering av et profesjonelt kontaktnettverk, som gjør at vi kan bli kjent, både personlig og mht. Selskapet. Det vil også hjelpe oss med å finne potensielle investorer eller partnere. Det er en av de hyppigste praksis i bedriftsmiljøet og blant gründere. Derfor vil en definisjon av nettverk være muligheten … Les mer

Kategorier N

Hva er lønn?

Lønningen er hvor mye penger arbeidstakere får hver eneste periode for tjenestene som tilbys til selskapet. Som hovedregel betales lønn vanligvis som månedlig, og er av samme beløp, uavhengig av dagene du har i måneden (28, 30 eller 31). Begrepet lønn brukes til å referere til hele arbeidsstyrken som er en del av et selskap, … Les mer

Kategorier N

Hva er netto nåverdi eller NPV?

Konseptet med netto nåverdi, også kjent som NPV, refererer til et investeringskriterium som innebærer oppdatering av kvitteringer og utbetalinger av et prosjekt for å vite om investeringen er lønnsom eller ikke. Andre vilkår det er kjent med er Netto nåverdi (NPV) eller Netto nåverdi (NPV). En god definisjon av Netto nåverdi kan være et mål … Les mer

Kategorier N

Hva er omfang av økonomi?

Definisjonen av omfang av økonomi refererer til nedgangen i driftskostnad av to eller flere produkter eller tjenester i fellesskap av et selskap. På en mer formell måte kan det sikres at omfanget av økonomi er at kostnaden per produsert enhet for å lage noe individuelt er høyere enn å produsere det sammen med andre artikler. … Les mer

Kategorier N

Hva er pålydende?

Pålydende er et begrep som brukes i ulike vitenskaper, inkludert economía. Selv innenfor dette området oppfyller den nominelle verdien forskjellige definisjoner og konsepter, avhengig av hvilket felt den brukes i. På en generisk måte kan vi imidlertid definere nominell verdi som verdien som er tildelt en tittel eller artikkel. Betjener å uttrykke det pengebeløpet som … Les mer

Kategorier N

Hva er nearshoring?

Nearshoring er en av måtene å outsource tjenester i et selskap, i likhet med offshoring. Nærmere bestemt er det kjent som nearshoring prosessen med outsourcing av en virksomhets arbeidsaktivitet gjennom underleveranse til andre selskaper. I tillegg innebærer nearshoring at slik outsourcing foregår i et relativt nært land, dette er en av de viktigste forskjellene vi … Les mer

Kategorier N

Hva er nettofortjenesten?

Det er viktig å vite hva nettofortjenesten betyr, samt forskjellen mellom bruttofortjeneste. Men hva betyr begge begrepene? Netto fortjeneste viser seg å være subtraksjon av nettoinntekt og utgifter du har pådratt deg over en periode for å kunne utføre en forretningsaktivitet. Bruttofortjeneste er derimot fortjenesten som et selskap har oppnådd, og tar bare hensyn til … Les mer

Kategorier N

Hva er nedskifting?

Konseptet med nedskifting handler om å jobbe mindre for å leve lenger, det vil si leve bedre med mindre. På en eller annen måte ville oversettelsen av nedskifting være "tregere." Denne bevegelsen har sin opprinnelse i USA, da en gruppe forretningsmenn på 80-tallet innså at de fikk mye penger i bytte for å jobbe lange … Les mer

Kategorier N