Hva er moralsk obligasjon?

En moralsk forpliktelsesobligasjon er en type kommunal obligasjon som støttes av den moralske forpliktelsen til en stat eller lokal regjering, snarere enn av en bestemt inntektsstrøm. I de fleste tilfeller brukes moralske forpliktelsesobligasjoner til å finansiere kapitalprosjekter, som veier, broer og skoler.

Selv om obligasjoner med moralsk forpliktelse ikke støttes av en bestemt inntektsstrøm, støttes de vanligvis av den utstedende regjeringens fulle tro og ære. Dette betyr at hvis den utstedende regjeringen ikke er i stand til å foreta betalinger på obligasjonene, kan den fortsatt heve skatter eller utstede ny gjeld for å foreta betalinger. Som et resultat anses moralske obligasjoner generelt for å være svært sikre investeringer.

Men fordi de ikke støttes av en bestemt inntektsstrøm, kan moralske forpliktelsesobligasjoner være vanskeligere å selge i tilfelle den utstedende regjeringen opplever økonomiske vanskeligheter. Av denne grunn bør investorer i obligasjoner med moralsk forpliktelse være klar over den økonomiske helsen til den utstedende regjeringen før de investerer.

Hva er et annet ord for en følelse av forpliktelse?

Ordet "kommunal" kan bety forskjellige ting i forskjellige sammenhenger, men i finanssammenheng refererer det typisk til en type obligasjon som er utstedt av en lokal myndighet. Kommunale obligasjoner brukes ofte til å finansiere infrastrukturprosjekter eller andre offentlige arbeider.

Kommunale obligasjoner har vanligvis en lavere rente enn andre typer obligasjoner, og de er ofte skattefrie, noe som betyr at renten som tjenes på dem ikke er underlagt føderal inntektsskatt.

Hvor mange typer kommuneobligasjoner finnes det?

Kommunale obligasjoner kommer i mange forskjellige former og størrelser, og kan brukes til å finansiere en lang rekke prosjekter. De to vanligste typene kommunale obligasjoner er generelle obligasjoner og inntektsobligasjoner.

Generelle forpliktelsesobligasjoner er støttet av kommunens fulle tro og kreditt, og kan brukes til å finansiere ethvert prosjekt som anses å være i allmennhetens beste. Inntektsobligasjoner, på den annen side, er bare støttet av inntektene generert av prosjektet som de finansierer, og kan bare brukes til å finansiere spesifikke prosjekter.

Andre mindre vanlige typer kommunale obligasjoner inkluderer obligasjoner for spesifikke formål, som skoleobligasjoner eller kloakkobligasjoner, og obligasjoner som ikke er støttet av kommunens fulle tro og kreditt, som private aktivitetsobligasjoner.

Er en moralsk forpliktelse en inntektsbinding?

En moralsk forpliktelsesobligasjon er en type inntektsobligasjon som støttes av den moralske forpliktelsen til utstederen til å tilbakebetale gjelden. Moralske forpliktelsesobligasjoner brukes ofte av kommuner til å finansiere kapitalprosjekter. Utsteder er ikke juridisk forpliktet til å betale tilbake gjelden, men det er en forventning om at utsteder vil gjøre sitt beste for å betale tilbake gjelden.

Hva er noen eksempler på kommuneobligasjoner?

Kommunale obligasjoner er en type gjeldsinstrument som utstedes av lokale eller statlige myndigheter for å finansiere offentlige prosjekter. Rentebetalingene på kommunale obligasjoner er vanligvis unntatt fra føderale og statlige skatter, noe som gjør dem til en attraktiv investering for mange enkeltpersoner.

Noen eksempler på prosjekter som kan finansieres med kommunale obligasjoner inkluderer:

-Bygging eller renovering av offentlige veier og broer
-Bygging eller renovering av offentlige skoler
-Bygging av offentlige parker
-Bygging eller renovering av offentlige sykehus
-Oppgradering av offentlige vann- og avløpssystemer

Kommunale obligasjoner har typisk løpetider på 10, 20 eller 30 år, og rentebetalinger kan skje halvårlig eller årlig.

Hva er de to typene kommuneobligasjoner?

De to typene kommunale obligasjoner er generelle obligasjoner og inntektsobligasjoner. Generelle forpliktelsesobligasjoner er støttet av den utstedende kommunens fulle tro og kreditt, mens inntektsobligasjoner støttes av inntektene fra det spesifikke prosjektet som obligasjonen finansierer.