Hva er obligasjonsadvokat?

En obligasjonsadvokat er en advokat som spesialiserer seg på rettsområdet kjent som "kommunale obligasjoner." Kommunale obligasjoner er en type investeringssikkerhet som utstedes av lokale myndigheter og andre offentlige enheter for å finansiere ulike offentlige prosjekter. Obligasjonsadvokater er ansvarlige for å sikre at utstedelsen av disse obligasjonene er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. De gir også råd til obligasjonsutstedere om den beste måten å strukturere obligasjonene på for å maksimere investeringsavkastningen.

Hva er de to typene kommuneobligasjoner?

Kommunale obligasjoner er gjeldspapirer utstedt av statlige og lokale myndigheter for å finansiere offentlige prosjekter som veier, skoler og broer. Det er to hovedtyper kommunale obligasjoner: generelle obligasjoner og inntektsobligasjoner.

Obligasjoner med generell forpliktelse er støttet av den utstedende regjeringens fulle tro og kreditt, noe som betyr at staten er ansvarlig for å tilbakebetale obligasjonene. Inntektsobligasjoner støttes av inntektene generert av prosjektet som finansieres, for eksempel bompenger fra en bro eller undervisning fra en skole.

Utløper kommuneobligasjoner?

Kommunale obligasjoner utløper vanligvis ikke, men det er noen få unntak. For eksempel kan noen obligasjoner ha en call-bestemmelse, som gjør at utstederen kan innløse obligasjonene tidlig. I tillegg kan noen obligasjoner ha en forfallsdato, som er datoen da utstederen må tilbakebetale obligasjonseierne.

Hva er fordelen med kommuneobligasjoner? Kommunale obligasjoner er en type gjeldspapirer utstedt av statlige og lokale myndigheter for å finansiere offentlige prosjekter som infrastruktur, skoler og sykehus. De er vanligvis fritatt for føderale, statlige og lokale skatter, noe som gjør dem til en attraktiv investering for skattebetalere i høye skatteklasser.

Hvem betaler forsikringsrådgiver?

Parten som betaler forsikringsrådgiver i en kommunal obligasjonstransaksjon er vanligvis utstederen, selv om forsikringsgiveren også kan betale i noen tilfeller. Grunnen til at utsteder vanligvis betaler er fordi garantirådgiveren yter tjenester til utstederen, for eksempel å hjelpe til med å utarbeide tilbudsdokumentene og gi råd om transaksjonen. Underwriteren kan også betale i noen tilfeller fordi forsikringsrådgiveren yter tjenester til underwriteren, for eksempel å hjelpe til med å forhandle vilkårene for transaksjonen.

Hva er gjeldende rente på kommunale obligasjoner?

Den gjeldende kommunale obligasjonsrenten avhenger av en rekke faktorer, inkludert obligasjonstype, utstedelseskommune, kredittratingen til kommunen, løpetiden på obligasjonen og gjeldende markedsforhold. Generelt har kommunale obligasjoner rentene som er lavere enn sammenlignbare statsobligasjoner. For eksempel, fra juni 2020, var den 10-årige statsobligasjonsrenten omtrent 0,70 %, mens den 10-årige AAA-vurderte kommunale obligasjonsrenten var omtrent 1,15 %.