Double Barreled

En dobbeltløpsobligasjon er en kommunal obligasjon som har to tilbakebetalingsstrømmer. Den første strømmen støttes vanligvis av den utstedende kommunens fulle tro og kreditt, mens den andre strømmen vanligvis støttes av spesifikke inntektskilder. Dobbeltløpsobligasjoner brukes ofte til å finansiere prosjekter som genererer inntekter, som parkeringshus eller bomveier.

Kan statsobligasjoner kalles?

Kommunale obligasjoner utstedes av statlige og lokale myndigheter for å finansiere kapitalprosjekter, for eksempel bygging av veier, broer og skoler. Obligasjonene utstedes vanligvis med løpetider på 10 til 30 år og støttes av den utstedende regjeringens fulle tro og kreditt. I motsetning til selskapsobligasjoner, som kan kalles av utsteder før forfall, er kommunale obligasjoner vanligvis ikke underlagt innkallingsbestemmelser. Dette betyr at investorer kan forvente å motta hele hovedinvesteringen pluss rentebetalinger ved forfall. Hvilken beskriver best kommuneobligasjoner priset til pari? Kommunale obligasjoner som er priset til pari er obligasjoner som tilbys for salg til pålydende verdi. Dette betyr at obligasjonene tilbys for salg til den prisen utsteder vil betale tilbake til obligasjonseieren på obligasjonens forfallsdato. Hvordan noteres muni obligasjoner? Kommunale obligasjoner er typisk notert i form av avkastning, som er prosentandelen av obligasjonens pålydende verdi som obligasjonseieren vil motta i rentebetalinger hvert år. Yielden beregnes ved å ta hensyn til obligasjonens rente, hvor lang tid det tar før obligasjonen forfaller, og obligasjonens kjøpesum. For eksempel vil en obligasjon med 5 % rente som forfaller om 10 år og kjøpes for 100 dollar ha en avkastning på 5 %. Hvem regulerer muni obligasjoner? Kommunale obligasjoner er regulert av SEC. Hva er en periodiseringstype? Et periodiseringspapir er en type kommuneobligasjon hvor rentebetalingene skjer med jevne mellomrom, men hovedstolen tilbakebetales først på forfallsdatoen. Denne typen sikkerhet brukes ofte av kommuner for å finansiere langsiktige prosjekter, for eksempel infrastrukturforbedringer.