Hva er lønn?

Lønningen er hvor mye penger arbeidstakere får hver eneste periode for tjenestene som tilbys til selskapet. Som hovedregel betales lønn vanligvis som månedlig, og er av samme beløp, uavhengig av dagene du har i måneden (28, 30 eller 31).

Begrepet lønn brukes til å referere til hele arbeidsstyrken som er en del av et selskap, og i regnskap er det summen av alle lønnene som selskapet betaler. Ordet brukes også til å referere til dokumentet der alle dataene som refererer til lønnen til hver arbeidstaker er funnet, slik som oppfatning av lønn og ikke-lønn, tilbakeholdelse eller fradrag.

Lønn er veldig viktig for arbeidstakere, ettersom de lar dem overleve og lar dem opprettholde sin livsstil. Derfor er det også veldig viktig at de får betalt de relevante beløpene og i en presis tid.

Kjenn all informasjonen om lønn, deler av den og de forskjellige lønnsmodellene som finnes for hver situasjon.

Nómina