Hva er verdikjeden?

Begrepet verdikjede ble introdusert av Porter, da han delte de forskjellige aktivitetene i selskapet, for å bestemme hvordan man kunne tilby kundene høyest mulig verdi. Det er derfor et strategisk analyseverktøy. Dens funksjon er å bestemme hva som er konkurransefortrinnene til en bestemt virksomhet eller selskap i forhold til konkurrentene. På denne måten blir hver av funksjonene eller avdelingene i selskapet analysert, sammenlignet med det som tilbys av motparter i konkurransen.

Verdikjeden kan referere både til et produkt, til en tjeneste og til selskapet selv. Michael Porter forstår at hver av selskapets aktiviteter er som ledd i en kjede. Å være kjennetegnet for verdikjeden, at i hver av disse koblingene tilføres verdi til produktet eller tjenesten.

For Porter er aktivitetene som utgjør verdikjeden delt inn i primær og støtte. Blant førstnevnte er aktiviteter knyttet til materialer og lagring eller transformasjon. Kort sagt aktiviteter som er direkte relatert til produksjon, selv om de forstås i vid forstand, inkludert alt relatert til markedsføring og salg.

Støttende aktiviteter inkluderer klargjøringog fremfor alt horisontale aktiviteter er inkludert. Hvordan har de det, administrasjon, regnskap, økonomi, menneskelige ressurser, utvikling osv. Denne typen aktiviteter er mer relatert til selskapets administrasjon og bærekraft på lang sikt, og ikke så mye med verdien av produktene eller tjenestene som tilbys av selskapet på det spesifikke tidspunktet.

Et annet viktig spørsmål er: hva menes med verdi? Som svaret vanligvis er at det er beløpet en kunde er villig til å betale for et produkt eller en tjeneste. Imidlertid har konseptet utviklet seg, i den forstand at det ikke bare tas hensyn til hvor mye penger klienten er villig til å betale hver gang, men også hvor lang tid de er villige til å ha forhold til selskapet. selskap.