Hvorfor Chipotle og Old Navy spunnet ut

Chipotle og Old Navy: Hvordan forklare spinouts Hva er bedriftshandling og dens typer? En selskapsaksjon er en hendelse initiert av et offentlig selskap som påvirker verdipapirene utstedt av selskapet. Bedriftshandlinger kunngjøres vanligvis til aksjonærene på forhånd, og kan kreve at aksjonærene tar noen handlinger, for eksempel å stemme eller tilby aksjene sine. Det finnes mange … Les mer

Priselastisitet for etterspørsel: Betydning, typer og faktorer

. Priselastisitet for etterspørsel: Betydning, typer og faktorer Hva er de to typene inntektselastisitet? Inntektselastisitet i etterspørselen er et mål på hvordan etterspørselen etter en vare eller tjeneste endres som svar på en endring i forbrukernes inntekt. Det er to typer inntektselastisitet i etterspørselen: 1. Positiv inntektselastisitet i etterspørselen: En vare eller tjeneste anses å … Les mer

Hva er lønn?

Lønningen er hvor mye penger arbeidstakere får hver eneste periode for tjenestene som tilbys til selskapet. Som hovedregel betales lønn vanligvis som månedlig, og er av samme beløp, uavhengig av dagene du har i måneden (28, 30 eller 31). Begrepet lønn brukes til å referere til hele arbeidsstyrken som er en del av et selskap, … Les mer

Kategorier N