Hva er lønn?

Lønningen er hvor mye penger arbeidstakere får hver eneste periode for tjenestene som tilbys til selskapet. Som hovedregel betales lønn vanligvis som månedlig, og er av samme beløp, uavhengig av dagene du har i måneden (28, 30 eller 31). Begrepet lønn brukes til å referere til hele arbeidsstyrken som er en del av et selskap, … Les mer