Hva er kontantstrøm?

Kontantstrøm, også kalt kontantstrøm, er en del av situasjonsbalanse av et selskap. På en eller annen måte er en korrekt definisjon av kontantstrøm likviditeten eller kontantkapasiteten til et foretak til å oppfylle kortsiktige forpliktelser.

Konseptet med kontantstrøm forstås derfor som pengene selskapet har og som gir spesifikke data om inntekt og kontantbevegelser. Disse kontantene genereres vanligvis gjennom løpende kontoer eller sjekker. Og det vil være gjennom disse pengene som er tilgjengelige i boksen som selskapet vil møte utgiftene, betalingene og rentene. Basert på dette vil vi vite om selskapet er i stand til å generere likviditet eller ikke.

På den annen side er det to metoder for å beregne kontantstrømmen som vil hjelpe selskapet å finne ut om resultatene er som forventet, eller om de er negative:

  1. Metode for direkte kontantstrøm: i utgangspunktet brukes kontanter til drift.
  2. Indirekte kontantstrømmetode: det er den som finner ut om selskapet bruker forbruket eller ikke å vite mer om dets fremtidige levedyktighet.