Hva er valutakursen?

Valutakursen er forholdet som eksisterer mellom verdien av en valuta eller badge blant en annen. Begrepet valutakurs inkluderer det totale antallet enheter som er nødvendig for en valuta for å vite hvor mye som trengs før du får enheten til en annen.

Av denne grunn er valutakursen en indikator som er nært knyttet til internasjonal handel, spesielt mellom land som ikke deler samme valuta.

Hvordan valutakursen klassifiseres

I juridiske spørsmål er det sentralbanken som har ansvaret for å definere de hyppigste valutakursene, hvor to valutakurssystemer er de vanligste:

  • Fast valutakurs: alt avhenger av Sentralbanken siden i disse tilfellene er et enkelt organ ansvarlig for å definere kjøp og salg av valutaen.
  • Variabel eller ikke-fleksibel valutakurs: dette er tilfelle for de markedene som er gratis, og valutakursen avhenger av tilbud og etterspørsel. Som en konsekvens er det hyppig at det er noen avskrivninger eller ubalanser som får valutaene til å endre seg.