Offshore Banking Unit (OBU)

En Offshore Banking Unit (OBU) er en spesialisert bank lokalisert i en jurisdiksjon utenfor bankens hjemland. OBU-er brukes vanligvis av multinasjonale selskaper (MNCs) og andre store virksomheter for å administrere sine grenseoverskridende transaksjoner, for å dra fordel av gunstige skatteregimer og/eller for å minimere eksponeringen for valutarisiko. For å bli klassifisert som en OBU må … Les mer

omsettelig definisjon

En omsettelig definisjon er en definisjon som kan endres eller forhandles. Dette begrepet brukes ofte i forretningsmiljøer, der to eller flere parter kan trenge å bli enige om en definisjon for å komme videre med en avtale eller kontrakt. I noen tilfeller kan en omsettelig definisjon skrives inn i en kontrakt som en del av … Les mer

Hva er energisparing?

Å spare energi, også kjent som energieffektivitet eller energisparing, er et nøkkelkonsept for bærekraftig utvikling. På en planet hvor naturlige ressurser – spesielt energikilder – blir bortkastet, oppstår energibesparelsesplanen som et behov for å spare tilgjengelige ressurser, beskytte ikke fornybare energikilder og redusere innvirkningen av klimaendringer på planeten vår. Typer energibesparelser Konseptet med energisparing er … Les mer

Kategorier E

Hva er kontantstrøm?

Kontantstrøm, også kalt kontantstrøm, er en del av situasjonsbalanse av et selskap. På en eller annen måte er en korrekt definisjon av kontantstrøm likviditeten eller kontantkapasiteten til et foretak til å oppfylle kortsiktige forpliktelser. Konseptet med kontantstrøm forstås derfor som pengene selskapet har og som gir spesifikke data om inntekt og kontantbevegelser. Disse kontantene genereres … Les mer

Kategorier K