Hva er kollusjon?

Innen økonomi refererer begrepet kollusjon til avtalen eller avtalen inngått av to eller flere selskaper som opererer i samme Mercado å koordinere handlinger som gjør at de kan forsterke sine posisjoner i den, samtidig som de undergraver vekstalternativene til resten.

Blant annet klarer de å sette minimumspriser for salg, kjøp eller andre markedsføringsforhold med det formål å dele opp forbrukere, og redusere kraften til konkurranse og øke fortjenesten.

Samarbeidsavtalen kan være eksplisitt eller stilltiende. I den første situasjonen opprettholder selskapene kommunikasjon med hverandre og signerer en avtale eksplisitt, men når det er stilltiende, kommuniserer de ikke direkte eller forsegler en avtale. Imidlertid er de i stand til å koordinere handlinger samtidig som de opprettholder sin strategiske gjensidig avhengighet. Dette innebærer at å vite hvilke konsekvenser dette kan ha for markedet, fortsetter de å handle på samme måte for å redusere konkurrentene.

Konkurransemyndighetene forstår at samarbeid representerer et alvorlig tilbakeslag for konkurranselovgivningen. Derfor tildeles en stor mengde ressurser til etterforskningen, og denne typen praksis er sanksjonert med tunge økonomiske bøter.

For å unngå denne typen situasjoner, prøver selskapene som oppretter disse konkurransebegrensende avtalene, med tanke på ulovligheten, å være forsiktige, holde hemmelige møter og slette alle typer bevis som kan kriminere dem.

Et eksempel på hemmelig samarbeid kan være avtalen som er etablert av elselskapene om å etablere en minimumssats eller avtalen mellom kurerfirmaer om ikke å 'stjele' kunder fra hverandre.

Opphavet til kollusjonskonseptet er funnet i teorien til psykologen Paul Watzlawick, som brukte det anvendt på menneskelig kommunikasjon, og refererte til kollusjon som situasjonen som oppstår når en person ser etter en annen som lar dem konsolidere sin måte å være på.